donderdag, 27. september 2012 - 16:40 Update: 08-07-2014 0:46

FNV: volgend jaar 2,5 procent meer loon

Amsterdam

FNV / de nieuwe vakbeweging komt volgend cao-seizoen opnieuw met een maximale looneis van 2,5 procent. Dit is iets meer dan de verwachte inflatie van twee procent. Dat staat in de Concept Arbeidsvoorwaarden Agenda 2013 die vanmiddag bekend is gemaakt.

Veel nadruk ligt in 2013 op gewoon goed werk. Dit is het speerpunt waarmee de FNV flexibele contracten terugdringt en onzeker werk bestrijdt. Gezien de oplopende werkloosheid wil de FNV innovatieve afspraken maken met bedrijven en sectoren over van-werk-naar-werktrajecten. Ze wil bevorderen dat werkgevers en werknemers in een aantal grote cao-gebieden, grote bedrijven of regio’s daarin het voortouw nemen.

‘Gewoon Goed Werk’
Inmiddels heeft een derde van alle cao’s een afspraak over ‘Gewoon Goed Werk’. Dit varieert van overeenstemming over gelijk loon voor gelijk werk tot beperken van het aantal flexibele contracten en inperking van de ketenregeling voor tijdelijke contracten. Ook zijn er flink wat afspraken gemaakt over het aannemen en begeleiden van Wajongers en werknemers met een handicap.

Gemiddelde loonsverhoging 1,83 procent
De FNV sluit in totaal zo’n 900 cao’s af. Van de 500 cao’s die in 2012 moesten worden vernieuwd, is tot nu toe de helft afgesloten. De eurocrisis en de inzet van werkgevers en overheid op de nullijn maakten het niet gemakkelijk om tot goede afspraken te komen. Ook in 2012 was de inzet 2,5 procent meer loon. Tot nu toe is het resultaat een gemiddelde loonsverhoging van 1,83 procent. De loonstijging is hoger in de marktsectoren dan in de publieke sector, als gevolg van de nullijn die de overheid hanteert en die ook voor de komende jaren dreigt.

BTW-verhoging
In 2013 wachten de werknemers nadelige gevolgen van de btw-verhoging, hogere zorg- en woonlasten, duurdere kinderopvang en de forensentaks. Als het nieuwe kabinet deze pijnpunten tenminste niet verwijdert uit de Begroting 2013. De FNV doet zijn best om de maatregelen van tafel te krijgen. De FNV-inzet is dat de pijn eerlijk wordt verdeeld en dat bezuinigingen niet eenzijdig bij de lagere en middeninkomens terecht komen. Dat is ook beter voor de binnenlandse bestedingen die de economie mede op gang moeten houden.
Categorie:
Tag(s):