woensdag, 12. september 2012 - 18:31

Gedeputeerde Staten Zeeland leggen last onder dwangsom op aan Dow

Dow Benelux BV heeft te veel stikstofoxiden (NOx) uitgestoten. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland op dinsdag 11 september 2012 besloten een last onder dwangsom op te leggen aan Dow.

Aan de hand van metingen, uitgevoerd bij Dow in opdracht van Provincie Zeeland, is gebleken dat er bij twee fornuizen te veel NOx is uitgestoten. De Provincie had het bedrijf al een formele waarschuwing toegezonden over een eerdere overschrijding.

Dow heeft verschillende fornuizen. In het vergunningvoorschrift van Dow gelden verschillende normen voor de verschillende type fornuizen. De overtreding is geconstateerd bij de zogenaamde KTI Jumbo fornuizen, waarvoor de norm van 130 milligram NOx per kubieke meter lucht (130 mg/Nm³) geldt. Bij één fornuis werd 134 mg/ Nm³ NOx gemeten en bij een tweede fornuis 143 mg/ Nm³ NOx.

GS leggen daarom een dwangsom op aan Dow van € 50.000 per keer per week, met een maximum van € 200.000. Bij een volgende overschrijding moet Dow het opgelegde bedrag betalen. Het bedrijf heeft 1 jaar de tijd gekregen om maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):