vrijdag, 1. juni 2012 - 16:10

Geen tijdelijke uitzettingsstop uitgeprocedeerde asielkinderen

Den Haag

Minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel kondigt geen 'uitzettingsstop' af voor uitgeprocedeerde asielgezinnen met kinderen die al acht jaar of langer in Nederland zijn.

'Het stopzetten van hun terugkeer zou oneerlijk zijn tegenover gezinnen die al wel vertrokken zijn. Ook wekt tijdelijk verblijf wellicht valse hoop op een definitieve verblijfsvergunning', meldt het ministerie vrijdag.

Leers heeft dit geschreven in antwoord op Kamervragen over een oproep van de Kinderombudsman. Die had gepleit voor een tijdelijke uitzettingsstop totdat een initiatiefwetsvoorstel over 'gewortelde kinderen' is behandeld.

Door een uitzettingsstop blijven gezinnen met kinderen nog langer in onzekerheid, terwijl het juist de bedoeling is asielzoekers sneller duidelijkheid te geven of ze wel of niet in Nederland mogen blijven.

Ook is een tijdelijke uitzettingsstop een prikkel om niet meer mee te werken aan vrijwillig vertrek en om het verblijf te rekken tot de termijn van acht jaar is gehaald.

Begin dit jaar waren er 710 uitgeprocedeerde kinderen die al acht jaar of langer in Nederland zijn. Daarnaast zij er ruim 10.000 kinderen van wie niet bekend is of zij al zijn vertrokken. Een uitzettingsstop zou niet alleen voor deze kinderen gelden, maar ook voor hun familieleden.

Leers wijst erop dat de criteria in het initiatiefwetsvoorstel Samsom/Voordewind over gewortelde kinderen onduidelijk zijn. Dat stond ook in het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel. Daardoor kan het aantal asielzoekers dat onder het wetsvoorstel zou vallen variëren van enkele honderden tot tienduizenden mensen.
Provincie:
Tag(s):