woensdag, 18. juli 2012 - 21:07

Gemeente Delfzijl start Eigen Kracht-conferentie

Delfzijl

Op advies van Bureau Jeugdzorg start de gemeente Delfzijl met een Eigen Kracht-conferentie voor één gezin.

In een Eigen Kracht-conferentie maakt een gezin of persoon die (sociale) problemen heeft samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Het behouden van regie door het gezin of deze persoon en een sleutelrol hebben in de oplossing staat bij deze methode centraal.

Naast het helpen van één gezin wil de gemeente ervaring op doen met deze methodiek. De methode van Eigen Kracht past binnen de visie van de DAL-gemeenten op de veranderingen die nodig zijn in het huidige jeugdzorgstelsel bij de overheveling van taken van de jeugdzorg naar gemeenten. Een visie die de DAL-gemeenten nog nader moeten uitwerken, maar waarin het versterken van de eigen kracht van inwoners centraal staat.
Provincie:
Tag(s):