donderdag, 4. oktober 2012 - 20:23

Goed resultaat controle interventieteam

Zaltbommel

Woensdagavond is door het lokale Interventieteam in Zaltbommel een grote controle gehouden, gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Zaltbommel.

Het Interventieteam werkt onder regie van de gemeente en bestaat uit medewerkers van de Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), politie en de gemeente Zaltbommel.

Aan de controle werkten 30 medewerkers van de verschillende instanties mee; het toezicht vond plaats tussen 15 en 20 uur. Voertuigen zijn vanuit de directe omgeving naar de controleplaats aan de Hogeweg geleid door motorrijders van de politie. Naast het toezicht op de apk- en verzekeringsplicht van de voertuigen werd gekeken naar eventuele belastingschulden en openstaande boetes.

Tijdens de controle zijn 300 automobilisten staande gehouden; 5 bestuurders kregen een bekeuring van de politie voor het rijden in een onverzekerde auto (2), geen APK (2) en het niet tonen van het rijbewijs (1). De Parketpolitie inde bijna 2000 euro aan openstaande vonnissen en heeft enkele huisbezoeken gedaan bij personen die nog vonnissen hadden openstaan. Een persoon is daarbij geconfronteerd met zijn schuld van 1200 euro. De Belastingdienst legde op 21 auto’s beslag waarvan 3 onmiddellijk zijn afgevoerd; de overige autobezitters moeten binnen 6 weken hun schuld inlossen. Daarnaast inde de Belastingdienst 5432 euro aan openstaande vorderingen. Een Poolse automobilist tenslotte, werd aangetroffen in een in België gekochte auto met tijdelijk Duits kenteken. Hij is bekeurd voor het rijden zonder geldig kenteken.

De controle richtte zich onder meer op autohandel (export van voertuigen), inkomensfraude (verzwijgen van inkomsten) en onwettige activiteiten (omkatten auto’s, dubbelen van chassisnummer). De Belastingdienst controleerde op houderschapsbelasting, exporthandel en openstaande belastingschulden; de politie hield een algemene verkeerscontrole en toezicht op voertuigidentificatie.

De controle van vandaag is een van een reeks van acties die het Interventieteam uitvoert. Het Interventieteam is één van de instrumenten waarmee het college van burgemeester en wethouders de leefbaarheid en veiligheid in Zaltbommel wil versterken. De acties van dit team vinden plaats op diverse plekken in Zaltbommel, maar zijn in het bijzonder gericht op de wijk De Vergt, een aandachtswijk.

Het doel van de acties van het interventieteam is tweeledig. Aan de ene kant streeft de gemeente naar normherstel en pakt fraude en misstanden aan en aan de andere kant wil de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden waar dat nodig is. Het niet nakomen van rechten en plichten leidt enerzijds namelijk tot bijvoorbeeld overlast en anderzijds is het veelal een belangrijk signaal dat er behoefte is aan hulp of zorg. Sinds vorig jaar voert het Interventieteam ook huisbezoeken uit in De Vergt. Hierbij let het team onder andere op onrechtmatige bewoning, ontduiken van belastingen en sociale premies en uitkering- of woonfraude. Ook kijkt het team naar de behoefte aan zorg en het onvoldoende of niet gebruiken van bestaande regelingen, zoals bijzondere bijstand en zorgtoeslag
Provincie:
Tag(s):