vrijdag, 6. juli 2012 - 14:52

Kabinet wil Friese taal bevorderen

Leeuwarden/Den Haag

De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Daarvoor is wel vooraf instemming nodig van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het kabinet wil hiermee het gebruik van de Friese taal in de provincie Friesland bevorderen en op deze wijze bijdragen aan de kwaliteit van het vak Fries op scholen.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het rapport ‘Fries in het onderwijs; meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân’, uitgebracht door de Commissie Hoekstra in 2010.

Het streven is de wetswijziging bij de start van het nieuwe schooljaar, 2013-2014, te laten ingaan.
Provincie:
Tag(s):