maandag, 9. juli 2012 - 8:54 Update: 22-09-2018 11:51

Kamermeerderheid voor verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar

DenHaag

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de leeftijd voor alcoholverstrekking verhogen van 16 naar 18 jaar. Hiertoe dienen Joel Voordewind (ChristenUnie), Lea Bouwmeester (PvdA), Sabine Uitslag (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in. Dit meldt de ChristenUnie op haar site.

Het voorstel wordt gesteund door de SP, GroenLinks en de Partij van de Dieren. Hiermee is een meerderheid in de Kamer voor het voorstel en kan een daadwerkelijke ophoging van de leeftijd in 2013 voor de verkoop van alle alcoholhoudende dranken naar 18 jaar realiteit worden. Nu geldt deze leeftijdsgrens alleen voor sterke drank.

“Er was al jaren een breed draagvlak in de samenleving voor verhoging van de alcoholverkoopleeftijd onder ouders, gemeenten, gezondheidsinstellingen, kinderartsen en politie. Maar tot nu toe lukte het niet de Kamer op één lijn te krijgen. Daarom ben ik zeer verheugd dat we nu eindelijk deze belangrijke stap kunnen zetten om tot gezondheidswinst te komen”, aldus Voordewind, initiatiefnemer van de wet. Hij verwacht dat de invoering van 18 jaar als leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol ook de drinknorm zal beïnvloeden. Het drinken van alcohol onder de 18 jaar wordt daarmee minder vanzelfsprekend. De nieuwe slogan gaat dan ook luiden: ‘geen 18, geen alcohol!’

Drinken in de tienerjaren zeer schadelijk voor de hersenen
Het voorstel is in lijn met bestaande wetgeving in veel Europese landen. 18 van de 27 landen hanteren inmiddels de grens van 18 jaar of hoger. De grens van 16 jaar voor zwak-alcoholhoudende dranken is vastgesteld met de inzichten van 80 jaar geleden. Sindsdien is uit vele wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat drinken in de tienerjaren zeer schadelijk is voor je gezondheid, met name voor de hersenen.

Comazuipen tegengaan
Het wetsvoorstel vraagt ook van gemeenten om actief werk te maken van de lokale handhaving en toezicht. Bouwmeester (PvdA): “Niet alleen de leeftijd gaat omhoog, maar er komt nu ook betere preventie en strenge lokale handhaving. Een sterk geheel om comazuipen tegen te gaan.”

Ouders

“De verhoging van de alcoholleeftijd is pure gezondheidswinst en ook een welkome steun in de rug voor ouders en opvoeders,” aldus Van der Staaij (SGP).

Uitslag (CDA): “Ouders en hun kinderen blijven eerstverantwoordelijk voor het alcoholgebruik van onze jongeren. Maar de overheid mag ook heldere grenzen stellen, die de ouders vervolgens weer een steuntje in de rug geven.”

In de initiatiefwet wordt de grens voor alcoholverstrekking van zwak-alcoholhoudende drank (bier en wijn) verhoogd naar 18 jaar, zodat er een één leeftijdsgrens komt voor de verkoop van alle alcoholhoudende dranken zowel in de supermarkten, slijterijen als in de horeca. De nieuwe wet maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca tot 18 jaar strafbaar. Recent was juist besloten om dat te verbieden voor jongeren die nog geen 16 jaar zijn.