donderdag, 6. september 2012 - 18:39 Update: 08-07-2014 0:47

Kinderen vanaf vier jaar naar school

Jonge kinderen in wie onvoldoende tijd en geld wordt geïnvesteerd lopen in hun leven een achterstand op die niet of nauwelijks te herstellen is.

Het is daarom belangrijk om vroeg in het leven van een kind in te grijpen en onnodige achterstanden te voorkomen, onder andere door voorschoolse educatie en het instellen van een leerplicht vanaf vier jaar. Dit bepleit prof. dr. Bas ter Weel in zijn oratie op vrijdag 7 september, waarmee hij het ambt aanvaardt van hoogleraar Social Economics and Labour Market Policy aan de Universiteit Maastricht.

"Investeringen zijn het meest rendabel wanneer ze in de eerste levensfasen worden gedaan", aldus Ter Weel. "Vaardigheden die vroeg zijn aangeleerd, worden ingezet in latere periodes. Dit kan direct nuttig zijn, maar stimuleert ook het aanleren van andere vaardigheden. Bovendien leiden vroege investeringen tot een hogere productiviteit van latere investeringen, en zijn dus effectief en kostenefficiënt. Andersom is het later herstellen van opgelopen achterstanden duur en soms zelfs onmogelijk."

Om de achterstand van een kind dat toevallig is geboren in een achterstandswijk zoveel mogelijk te beperken, is het instellen van een leerplicht vanaf vier jaar een goede oplossing. Ter Weel: "Op dit moment gaan veruit de meeste kinderen vanaf vier jaar naar school, maar de leerplicht begint pas bij vijf jaar, en het zijn juist de kinderen uit zwakke gezinnen die vaak later op school komen."

Ter Weel: "Het is de taak van ouders hun kinderen op te voeden. Maar de overheid kan vroege ontwikkeling stimuleren, daar waar ouders tekortschieten. Voor goede prestaties is ook wilskracht en doorzettingsvermogen nodig. Dat gaat niet vanzelf, maar vergt energie en inzet van de ouders."
Categorie:
Tag(s):