woensdag, 10. oktober 2012 - 13:10

Maastricht moet plan verplaatsing coffeeshops beter motiveren

Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht krijgt twintig weken de tijd om te motiveren dat het bestemmingsplan 'Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Koebbesweg' nog uitvoerbaar is nu de zogenoemde wietpas is ingevoerd.

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald in een zogenoemde tussenuitspraak. Het plan regelt de verplaatsing van drie coffeeshops uit de binnenstad van Maastricht naar de rand van de stad op het bedrijventerrein Eijsden-Maastricht.

Tegen het plan hadden gemeente Eijsden-Margraten, een aantal Belgische gemeenten in de grensregio en een groot aantal bedrijven en particulieren beroep ingesteld.

Onvoldoende gemotiveerd
De Raad van State is van oordeel dat de gemeenteraad onvoldoende heeft gemotiveerd dat het bestemmingsplan nog kan worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft naar het oordeel van de Raad van State namelijk niet aangetoond dat de coffeeshops in staat zullen zijn om op eigen kosten te verplaatsen naar de Koebbesweg.

De gemeenteraad had er rekening mee moeten houden dat als gevolg van de invoering van de wietpas niet alleen het aantal bezoekers, maar ook de inkomsten van de coffeeshops aanmerkelijk lager zouden zijn dan voor de invoering van de wietpas, aldus de hoogste bestuursrechter.

Volgens de gemeenteraad willen de coffeeshophouders nog steeds vrijwillig meewerken aan de verplaatsing, maar de gemeenteraad heeft deze stelling niet met feiten gestaafd.

Verkoop softdrugs
In de tussenuitspraak heeft de Raad van State nogmaals benadrukt dat de verkoop van softdrugs als zodanig niet kan worden geregeld in een bestemmingsplan. Deze activiteit is nu eenmaal verboden in de Opiumwet. Omdat de verkoop van softdrugs op de nieuwe locatie zal worden gedoogd, heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan echter wel rekening kunnen houden met de verkoop van softdrugs in de nieuwe coffeeshops.

Niet ontvankelijk
De Raad van State zal verder het beroep van de Belgische gemeenten niet-ontvankelijk verklaren. Blegny, Lanaken, Riemst, Vise en Voeren hebben geen 'rechtstreeks belang' bij deze procedure, omdat deze gemeenten op te grote afstand van de nieuwe locatie van de coffeeshops liggen, aldus de hoogste bestuursrechter. Alle overige bezwaren die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend, kunnen naar het oordeel van de Raad van State niet slagen.

Definitieve uitspraak
De gemeenteraad krijgt een termijn van twintig weken om het door de Raad van State geconstateerde motiveringsgebrek in het bestemmingsplan te repareren. Daarna zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen. De gemeenteraad kan het bestemmingsplan ook intrekken.

Coffeecorners
De gemeente Maastricht wil in totaal zeven coffeeshops, die nu nog in de binnenstad liggen, verplaatsen naar verzamellocaties aan de rand van de stad. Deze verzamellocaties die coffeecorners worden genoemd, zijn volgens de gemeenteraad met name bedoeld voor bezoekers van buiten Maastricht.

Het bestemmingsplan waarover de Raad van State vandaag een tussenuitspraak heeft gedaan, regelt de verplaatsing van de boten Mississippi en Smoky en coffeeshop Missouri naar de Koebbesweg.
Provincie:
Tag(s):