dinsdag, 11. december 2012 - 13:53

'Management ANWB weigert bijeenkomst FNV'

Den Haag

De ANWB heeft FNV Bondgenoten laten horen dat een bijeenkomst met werknemers van het ContactCenter over een pilot rond zelfroosteren geen doorgang mag vinden. Het management is bang dat de vakbond iets gaat bespreken waardoor tweespalt ontstaat tussen werknemers en de werkgever.

FNV Bondgenoten heeft bij het management duidelijk aangegeven dat het er bij de bijeenkomst om gaat inbreng te krijgen vanuit werknemers. De bond wil graag horen wat de werknemers bij ANWB wensen en willen. Beide partijen hebben dit nodig om tot de juiste afspraken te komen voor het welslagen van de komende pilot met zelfroosteren.

Bij dit soort sessies zit het management doorgaans niet erbij, zodat een openhartige sfeer gewaarborgd is. Ondanks advies en argumenten van bestuurder Ralph Smeets en beleidsadviseur arbeidstijden Erwin van Zandvoord van FNV Bondgenoten wil management van ANWB er per se bij zitten.

FNV Bondgenoten is teleurgesteld dat de ANWB nu op het laatste moment met deze tegenwerping komt. De bijeenkomst mag alleen doorgang vinden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het management zelf ook aanwezig kan zijn.
Provincie:
Tag(s):