maandag, 8. oktober 2012 - 9:15

Meer verkeer, minder file

Den Haag

Weggebruikers in Nederland hebben van mei tot en met augustus dit jaar
1,7 miljoen uur minder in de file gestaan dan in dezelfde periode vorig jaar.

De filedruk nam met 3,5 procent af terwijl in deze periode meer verkeer op de weg was. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Betere doorstroming
De filedruk is afgenomen door een betere doorstroming. De betere doorstroming komt doordat er de afgelopen periode op verschillende plaatsen wegen zijn verbreed. Door de openstellingen op de A2 en A12 is de reistijdvoor de weggebruiker verkort. Op de A12 tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oudenrijn is een extra rijstrook geopend waardoor de automobilisten tien minuten sneller zijn.

Filetop-10
Op de eerste plaats in de filetop-10 staat de A50 tussen de Waalbrug en Knooppunt Ewijk. Hier wordt tot eind 2014 gewerkt aan de aanleg van extra rijstroken en de brug over de Waal. De files op de A4 ter hoogte van Leiden, zijn sterk verminderd doordat een deel van de extra rijstroken daar al is opengesteld.

Van alle files wordt maar een klein deel veroorzaakt door werkzaamheden. In de afgelopen vier maanden is de hinder door werkzaamheden afgenomen; het percentage bedraagt nu 5.6 % van de filezwaarte.

Tot 2014 legt Rijkswaterstaat 800 kilometer extra rijstroken en spitsstroken aan. Andere infrabeheerders, overheden, vervoersorganisaties, bedrijfsleven en Rijkswaterstaat werken samen aan een pakket aan maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en ov-verbindingen beter te benutten.
Provincie:
Tag(s):