zaterdag, 14. juli 2012 - 14:06

MenS biedt fundamentele oplossing om uit de crises te komen

Arnhem

Partij voor Mens en Spirit zorgt ervoor dat wij als volk en overheid onafhankelijk worden van private banken.

Dit doen we door zelf weer geld te scheppen via onze staatsbank ABNAMRO waar we allemaal al mede-eigenaar van zijn. Deze bank vormen wij om tot coöperatieve gemeenschapsbank. Een bank van de mensen voor de mensen waar u zelf invloed op heeft. Een bank die voorziet in alle nutsfuncties binnen onze samenleving alsook financiering aan de overheid.

Deze bank is transparant en gezond. Speculatie en handel in derivaten zijn verboden. Ons pensioengeld met een omvang van ruim € 900 miljard halen we uit het wereld casino en plaatsen we op persoonlijke levensloop- spaarrekeningen bij de coöperatieve gemeenschapsbank. Dit geld stelt ons in staat om eigendommen van de overheid zoals gebouwen en infrastructuur over te hevelen naar onze eigen bank. De overheid betaalt voor het gebruik van deze voorzieningen een vorm van huur. Hierbij blijven de publieke bezittingen in publieke handen. Onze eigen handen. Door deze ingreep kunnen we onze staatsschuld met ongeveer 75% verlagen (€ 300 miljard). De resterende €600 miljard gebruiken we voor herfinanciering van hypotheken met gemiddeld 2% lagere rentekosten. Hierdoor is hypotheekrenteaftrek niet meer nodig. Het lagere percentage is mogelijk door alleen werkelijke kosten door te berekenen.

Partij voor Mens en Spirit biedt zo een fundamentele oplossing voor de crises en maakt duurzaam en samenhangend investeren in welzijn van mens en natuur mogelijk. U mag kiezen. Op 12 september.
Provincie:
Tag(s):