maandag, 26. november 2012 - 10:49

OM gaat in hoger beroep in 'Facebookmoord'-zaak

Den Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraken van de rechtbank in Arnhem in de zaken tegen een destijds 17-jarige Rotterdammer en een 16-jarige Arnhemse.

De rechtbank veroordeelde de twee minderjarige verdachten op 12 november jl. tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het uitlokken van de moord op een 15-jarig meisje uit Arnhem. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden een gevangenisstraf van vijf jaar en TBS geëist.

Volwassenstrafrecht
De rechtbank koos in haar vonnis voor de toepassing van het sanctierecht voor jeugdigen (minderjarigen strafrecht). Het Openbaar Ministerie eiste toepassing van het volwassenstrafrecht. De reden hiervoor ligt in de ernst van de feiten en de uitzonderlijke omstandigheden waaronder deze feiten zijn gepleegd. Namelijk het gezamenlijk uitlokken van een 14-jarige jongen om een 15-jarig meisje te vermoorden.

Volgens de rechtbank rechtvaardigt op zich de ernst van het feit toepassing van het volwassenenstrafrecht van de 16- en 17-jarige. De rechtbank vindt echter dat het belang om snel met de behandeling van de twee daders te beginnen, zwaarder weegt.

Maatschappelijk belang
Het Openbaar Ministerie is van mening dat de ernst van het feit en de ernstige mate waarin de maatschappij is geschokt in deze bijzondere zaak, zwaarder zou moeten wegen dan de persoonlijke omstandigheden van de daders.

Het Openbaar Ministerie vindt het van groot belang dat deze zaak en genoemde belangenafweging in hoger beroep getoetst wordt.
Provincie:
Tag(s):