dinsdag, 13. november 2012 - 16:36 Update: 08-07-2014 0:45

Onderhandelingen Schippers maakt trombosepil miljoenen goedkoper

Den Haag

Minister Schippers heeft besloten twee nieuwe anti-stollingsmiddelen per 1 december toe te laten tot het verzekerde pakket.

'Zij nam dit besluit na de succesvolle afronding van prijsonderhandelingen met de fabrikanten waardoor tot enkele tientallen miljoenen euro’s bespaard kan worden', meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag.

Het betreft de middelen Pradaxa® en Xarelto®. Deze middelen betekenen een aanzienlijke verlichting voor het dagelijks leven van een grote groep trombosepatiënten. De middelen kunnen oraal ingenomen worden en regelmatige controle door de trombosediensten is in veel gevallen niet meer noodzakelijk.

Eerder dit jaar brachten het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Gezondheidsraad (GR) onder voorwaarden een positief advies uit aan de minister. Beiden wezen op het belang van een gecontroleerde invoering van de middelen. Op verzoek van de minister hebben de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en een aantal wetenschappelijke verenigingen daarom een leidraad opgesteld die dit moet waarborgen.

Onderhandeling over de prijs
Eerder dit jaar heeft minister Schippers de mogelijkheid gecreëerd om in bijzondere gevallen met fabrikanten van medicijnen te onderhandelen over de prijs.

Het CVZ waarschuwde de minister in haar advies voor de mogelijk hoge kosten die gemoeid zijn met het gebruik van de nieuwe anti-stollingsmiddelen. Vergoeding van de nieuwe middelen zou volgens het CVZ kunnen leiden tot een hogere uitgave van meer dan 100 miljoen euro per jaar.

Reden genoeg voor de minister om aan tafel te gaan met fabrikanten van beide middelen. Vandaag zijn de onderhandelingen met succes afgerond en zijn goede afspraken gemaakt. Afhankelijk van het aantal patiënten dat het middel gaat gebruiken kan de besparing hierdoor oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Minister Schippers is tevreden met dit resultaat. “Het geeft wederom aan dat door in gesprek te gaan met fabrikanten van nieuwe medicijnen, de kosten voor de samenleving in sommige gevallen omlaag kunnen. Hierdoor kunnen we onze zorg ook in de toekomst betaalbaar houden.”

Veilige toepassing
Naar aanleiding van de adviezen van de GR en het CVZ heeft de minister de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen verzocht een leidraad te maken met daarin afspraken omtrent de veilige invoering van deze nieuwe middelen. Deze werd afgelopen vrijdag gepresenteerd op het Kwaliteitscongres van de OMS.

Onderdeel van de leidraad is onder andere dat de middelen pas mogen worden voorgeschreven als er regionale afspraken zijn gemaakt tussen ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten over verantwoordelijkheden in het geval van spoedeisende situaties.

“Ik wil de Orde van Medisch Specialisten complimenteren met haar inzet en het feit dat zij de ontwikkeling van de leidraad voortvarend ter hand heeft genomen.” aldus Schippers.

“Hierdoor is het mogelijk deze middelen op een verantwoorde manier in te voeren en zijn zorgverleners voldoende voorbereid op de wijzigingen die plaats gaan vinden in de trombosezorg. Het is nu aan de voorschrijvers om zorgvuldig met deze middelen in de praktijk om te gaan. Ik ga ervan uit dat voorschrijvers zullen handelen naar de leidraad.”
Categorie:
Tag(s):