maandag, 1. april 2024 - 10:57 Update: 01-04-2024 11:05

Overheid investeert in technisch onderwijs en Brainportregio, met bijzondere rol voor de TU/e

com
Foto: Archieffoto ter illustratie copyright FBF
Einhoven

Het kabinet (1,7 miljard) en de regio Eindhoven (bijna 800 miljoen) hebben besloten in totaal 2,5 miljard euro te investeren met als doel de chipsector in Nederland te versterken. Het geld is gereserveerd voor het verbeteren van de infrastructuur in de Brainportregio en voor investeringen rondom de werving van technisch talent voor de hightech halfgeleiderindustrie. “Dit is goed nieuws voor de regio, voor Nederland en voor Europa”, aldus TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits.

In het pakket is een eenmalige investering van 450 miljoen euro voor het technisch onderwijs opgenomen, naast structureel 80 miljoen euro per jaar.

Het idee is dat verschillende onderwijsinstellingen uit vier regio’s (Eindhoven, Enschede, Groningen en Delft) samen met het bedrijfsleven, en onder leiding van Brainport, gaan werken aan een talentontwikkelingsplan om de Nederlandse chipsector naar een hoger niveau te tillen. Vooral in de Brainportregio is er een schreeuwend tekort aan technisch talent, waarvoor de TU/e ​​samen met Fontys en Summa anderhalf jaar geleden al een voorstel had ingediend.

Welke middelen de TU/e ​​precies krijgt, wordt duidelijk zodra het definitieve plan klaar is.

Nationaal Talentplan

Smits: “Hiermee kan een grote stap worden gezet om het aantal studenten in de technische richtingen, op mbo, hbo en universiteit, flink te vergroten. Als onderwijsinstellingen in Brainport kijken wij ernaar uit om samen te werken met partners in de regio’s Twente, Groningen en Delft gaan het nationaal talentplan vormgeven. Summa College, Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit Eindhoven zullen als hofleveranciers van de Brainportregio hierin uiteraard hun verantwoordelijkheid nemen.”

Om de digitale revolutie in de toekomst mogelijk te maken zijn er immers chips nodig die de toenemende hoeveelheid data aankunnen. Smits: “De Brainport-regio is een van de meest relevante semicon-ecosystemen ter wereld, waarbij de Technische Universiteit Eindhoven daarin een spilfunctie vervult, zowel op het gebied van talent- en kennisontwikkeling als op het gebied van de startup-scene. Investeren in de chipindustrie betekent investeren in de toekomstige verdienkracht van Nederland en het bijdragen aan de Europese soevereiniteitsagenda.”

Infrastructuur

Daarnaast is er een rijksbijdrage van ruim 700 miljoen euro voor infrastructurele projecten in de regio Eindhoven, zoals een beter treinstation en snelle busverbindingen tussen het centrum van Eindhoven en Veldhoven, waar ASML haar hoofdkantoor heeft. Daarbovenop komt 350 miljoen euro uit de regio. Ook is er 425 miljoen gereserveerd voor de bouw van tienduizenden woningen, ook voor studenten, in en rond de Brainportregio.

Categorie:
Provincie: