dinsdag, 11. december 2012 - 20:17

Oprichting visstandbeheercommissie Scheldestromen

Om te zorgen voor een goede visstand in Zeeland, richten verschillende partijen vandaag de visstandbeheercommissie Scheldestromen op. Dit zijn: Waterschap Scheldestromen, Combinatie van Beroepsvissers, Sportvisserij Zuidwest Nederland, een vertegenwoordiging van Natuurbeherende organisaties en een vertegenwoordiging van de Zeeuwse gemeenten.

Ter oprichting van de VBC wordt een convenant ondertekend, waarmee de partijen aangeven om aan de slag te gaan met de visstand in de binnenwateren van Zeeland. Op maandagavond 25 februari 2013 vindt de startbijeenkomst plaats voor betrokken visrechthebbenden.

Een belangrijke aanleiding om een VBC in te stellen is de aankomende aanvulling op de visse- rijwet waarbij een zogeheten visplan verplicht wordt gesteld voor binnenwateren. Een visplan is een document dat door visrechthebbenden in een gebied wordt opgesteld. In het plan leggen de vissers die daar visrecht hebben het huidige en voorgenomen visserijbeheer vast. Deze plannen zijn per gebied verschillend omdat bijvoorbeeld een polder qua beheer en visserij heel anders is dan een rivier. Een VBC coördineert en organiseert het tot stand komen van een visplan. In 2013 wijst VBC Scheldestromen twee proefgebieden in Zeeland aan, waarvoor op deze manier een visplan wordt opgesteld.

Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied. De visstand is belangrijk voor sport- en beroepsvisserij- mogelijkheden in een gebied, maar zeker ook voor de ecologie. In gezond water komt een diversiteit aan vissen voor.
Provincie:
Tag(s):