dinsdag, 9. oktober 2012 - 20:11

Oproep voor inzameling textiel en plastic afval

Terneuzen

De gemeente Terneuzen is gestart met een campagne om extra aandacht te vragen voor de gescheiden inzameling van textiel en plastic afval. Zij gebruikt daarvoor de verkiezingsborden die na de Tweede Kamerverkiezingen zijn blijven staan.

Sinds april 2011 wordt textiel, in opdracht van de gemeente, drie tot vier keer per jaar huis aan huis ingezameld door Dethon. Ook zijn op meer locaties in de kernen textielcontainers geplaatst. Gemiddeld werd over 2011 helaas slechts anderhalve kilo textiel per inwoner ingezameld. Met de poster- en voorlichtingscampagne hoopt de gemeente de inzameling te stimuleren, zodat uiteindelijk de landelijke norm van vijf kilo per inwoner wordt bereikt.

Ook voor plastic afval geldt dat de inzamelresultaten in Terneuzen achterblijven bij de landelijke streefcijfers. In Terneuzen wordt momenteel zo’n vijf kilo per inwoner ingezameld, terwijl de norm op acht kilo per inwoner ligt.

De gemeente Terneuzen zamelt textiel en plastic gescheiden in, omdat het hergebruik van textiel en plastic beter is voor het milieu. Het recyclen van een kilo textiel kost maar een derde van de CO2-uitstoot bij het maken van nieuw textiel. Voor plastic afval geldt hetzelfde. Ook hier is de uitstoot van CO2 veel minder dan bij de fabricage van nieuw plastic. Verder worden door hergebruik grondstoffen uitgespaard.

De gescheiden inzameling van plastic en textiel is ook goed voor de portemonnee. Per ingezamelde kilo textiel en plastic ontvangt de gemeente een vergoeding. De vergoedingen worden toegevoegd aan de afvalstoffenheffing en komen zo rechtstreeks ten goede aan de inwoners van de gemeente Terneuzen.
Provincie:
Tag(s):