woensdag, 15. februari 2012 - 16:31

Oude paden Zuidoost Friesland worden nieuwe wegen

Leeuwarden

In Zuidoost Friesland worden oude paden nieuwe wegen. ‘Landschapsbeheer Friesland schreef hiervoor het uitvoeringsplan Oude Paden Nieuwe Wegen’, meldt de provincie Friesland woensdag.

Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidoost Friesland is de opdrachtgever. Op woensdag 15 februari ontvingen gebiedsgedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder gemeente Heerenveen Age Hartsuiker het plan van projectleider Teatske van Dalen en platformlid Geert Lantinga.

Historische routes
De overhandiging vond plaats aan de Van Bienemalaan in Oudeschoot. Het is de plek waar één van de wandelroutes straks langsloopt. Met een warme kop chocolademelk keken de gedeputeerde, wethouder en de aanwezigen vooruit naar het project.

Gedeputeerde Poepjes ziet iets moois ontstaan. "Straks wandelen hier inwoners en bezoekers door de rijke geschiedenis van Zuidoost Friesland. Het project brengt oude paden tot leven en laat mensen genieten van historische verhalen die achter de routes schuil liggen. Een mooi initiatief met een grote inbreng van de inwoners van het gebied zelf."

Wandelnetwerk
Inwoners hielpen Landschapsbeheer bij het uitstippelen van de routes. Dit gebeurde in vijf werkgroepen uit elke gemeente. In het uitvoeringsplan staan tien uitgewerkte routes. De routes bevinden zich in de vijf gemeenten van Zuidoost Friesland. Deze zijn gemaakt op basis van oude paden met ‘verhalen van Zuidoost Friesland'. De wandelpaden zijn bedoeld voor inwoners, recreanten en toeristen. De paden zijn met elkaar verbonden en vormen een eerste opmaat voor een eventueel wandelnetwerk.

Stappenplan
Het komende half jaar werkt Landschapsbeheer Friesland een stappenplan uit. Ze maken afspraken met particuliere eigenaren die in de routes zijn opgenomen. Er volgt nog een veldinventarisatie. Landschapsbeheer maakt afspraken over markeringen en voorzieningen in een beheer- en onderhoudsplan. Na de zomer gaat de eerste schop op een van de routes de grond in.
Provincie:
Tag(s):