vrijdag, 16. november 2012 - 9:57

Partij voor de Dieren wil bouwstop mestvergistingsinstallaties

Den Haag

De Partij voor de Dieren eist een bouwstop voor mestvergisters vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het milieu. Uit onderzoek van KRO Reporter blijkt dat er ernstig gefraudeerd wordt en op grote schaal illegale stoffen worden toegevoegd aan de mest.

Daardoor ontstaat in de mestvergisters een gevaarlijke cocktail en raakt landbouwgrond ernstig vervuild. De Partij voor de Dieren al diverse malen gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt.

Esther Ouwehand: 'Mestvergisters zijn niet groen, bruine stroom is vervuilend en gevaarlijk. Onder aanvoering van het CDA wilde het vorige kabinet ons hele land volbouwen met mestvergisters om zo van het gigantische mestoverschot af te komen. Het nieuwe kabinet mag die heilloze koers niet voortzetten. Volksgezondheid en het milieu verdienen bescherming boven de economische belangen van de veeindustrie.'
Provincie:
Tag(s):