dinsdag, 9. oktober 2012 - 9:32

Project 'Groene Goud' levert 121 hennepvelden op

Roermond

In het kader van de controle- en opruimacties van Het Groene Goud zijn de afgelopen maand in totaal 5000 hennepplanten in maïsvelden geruimd in Noord- en Midden-Limburg. Vanuit de lucht werden 121 locaties waargenomen waar na controle daadwerkelijk hennep in de maïs stond. De grootste locatie bevond zich in Horst aan de Maas waar circa 400 planten werden aangetroffen. De totale opbrengst van de geruimde planten wordt geschat op 2000 kg. weed met een straatwaarde van ongeveer 4.000.000 euro. De politie heeft onderzoeken ingesteld maar dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van verdachten.

In 2011 werden 60 locaties met hennepplanten in akkerbouwgebieden aangetroffen. Voor 2012 betekent dit een verdubbeling van het aantal locaties waar hennep werd geteeld, terwijl het aantal aangetroffen planten nagenoeg gelijk is gebleven. Een mogelijke verklaring voor deze toename is risicospreiding. Het aantal grote plantages in onze regio lijkt verder af te nemen. De toename in het aantal vondsten is voor de LLTB aanleiding volgend jaar met nog meer nadruk de maistelers te bewegen aan het hennepproject deel te nemen. De telers krijgen dan een baken uitgereikt dat zij in hun maïsveld kunnen plaatsen. De coördinaten worden doorgegeven aan de politie, die deze percelen extra in de gaten houdt. Dat het bakenproject preventief werkt blijkt uit het feit, dat ook dit jaar slechts zeer sporadisch hennep werd aangetroffen in deze velden.
Provincie:
Tag(s):