woensdag, 1. augustus 2012 - 14:08

Provincie Zeeland int dwangsom Dow

Tijdens inspecties uitgevoerd door Provincie Zeeland, op 11, 12, 18 en 28 juni 2012, is gebleken dat Dow Benelux BV niet volledig aan de vergunning voldoet. De etikettering op verschillende opslagvaten ontbreekt of is onjuist. Daarom verbeurt Dow de eerder opgelegde last onder dwangsom.

Gedeputeerde Staten van Zeeland legden op 10 mei 2011 een last onder dwangsom op aan Dow vanwege onjuiste of ontbrekende etikettering. De last onder dwangsom werd vastgesteld op € 1.000 per geconstateerde overtreding per dag met een maximum van €10.000. Omdat er nu op vier dagen een overtreding is geconstateerd, verbeurt Dow een dwangsom van €4.000.
Provincie:
Tag(s):