dinsdag, 28. februari 2012 - 22:07

Schone bodem in zicht in Drenthe

Assen

Drenthe is goed op weg met het saneren van vervuilde grond en grondwater. Dat blijkt uit het onderzoek in het Noorden van de Noordelijke Rekenkamer "Een schone bodem in zicht?"

De Rekenkamer concludeert dat een schone bodem in Drenthe daadwerkelijk in zicht is. De risico's van bodemverontreiniging zijn over het algemeen snel en zorgvuldig in kaart gebracht en weggenomen. Drenthe ligt bovendien goed op schema met de aanpak van ernstige gevallen met gezondheidsrisico's die uiterlijk in 2015 onder controle moeten zijn.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is verheugd, maar niet verrast door de conclusies. "Wij hebben in 2009 het Bodemconvenant met het Rijk afgesloten. Het nakomen van die afspraken heeft bij ons hoge prioriteit, ook in tijden met minder geld. We zoeken naar creatieve constructies en samenwerking. De herontwikkeling van een locatie kan bijvoorbeeld ook geld opleveren, waardoor sanering sneller kan plaatsvinden.," zo licht de gedeputeerde toe.

Onlangs heeft de provincie de start aangekondigd van twee grote saneringsprojecten in Coevorden en Tynaarlo.

De Rekenkamer waardeert het initiatief en de zorgvuldige aanpak van Drenthe, de kwaliteit van onderzoek en plannen en de duidelijke communicatie met omwonenden. Wel beveelt de Rekenkamer aan om de onderzoeksfasen zo kort mogelijk te houden en knopen door te hakken op de momenten dat overleg met betrokkenen stagneert.

Dat kan bijvoorbeeld met de inzet van juridische maatregelen. Die aanbevelingen neemt het college van Gedeputeerde Staten ter harte. GS verwachten ook tot een verdere versnelling te kunnen komen, omdat nu nagenoeg alle spoedlocaties in Drenthe in beeld zijn.

De afgelopen jaren is door onderzoek de lijst van 40.000 mogelijk vervuilde locaties teruggebracht tot een lijst van 70 waar daadwerkelijk ernstige vervuiling is vastgesteld. In de meeste gevallen is de sanering al in gang gezet of afgerond.
Provincie:
Tag(s):