woensdag, 12. december 2012 - 16:21

Slachtoffer voelt zich onzichtbaar in het strafproces

Amsterdam

Mensen die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een gewelds-, vermogens- of zedendelict merken nog te weinig van de Wet versterking positie slachtoffers. Dit zeggen de Nationale ombudsman en het Platform Slachtofferorganisaties woensdag.

Ombudsman Brenninkmeijer: 'Mensen die slachtoffer
zijn van een geweldsmisdrijf voelen zich soms opnieuw slachtoffer als ze met het politieonderzoek en het strafproces in aanraking komen. Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben dan onvoldoende oog voor hun belang. Vaak zijn het de kleine dingen die er in hakken vertelde een slachtoffer
mij.' Om op een goede manier aandacht te besteden aan het slachtoffer in het strafproces presenteerde de ombudsman vandaag spelregels.

Spelregels
De betrokken instanties zoals politie, Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben nu al meer oog gekregen voor de positie van slachtoffers, maar zien verbeteringen voor zich in een groeiscenario van meerdere jaren. Dit is erg lang naar de smaak van de ombudsman.

Brenninkmeijer: 'Als een rechter of politieagent menselijk en gelijkwaardig omgaat met een slachtoffer brengt dat al verandering. Houd iemand op de hoogte over wat er in zijn zaak gebeurt, over zijn rechten en hoe hij die kan gebruiken. Toon begrip voor zijn situatie en vraag waar het hem om
gaat, want ieder slachtoffer is uniek. Mijn spelregels richten zich op de menselijke maat. Daar moet een slachtoffer op kunnen rekenen vanaf het moment dat hij aangifte doet tot aan het punt dat de dader vrij komt. Dit kost geen geld en is wel broodnodig.'

Het Platform Slachtofferorganisaties gaat de spelregels van de ombudsman gebruiken om de jaarlijkse uitvoering van de slachtofferrechten te monitoren.

Reactie van Slachtofferhulp Nederland en politie
Tijdens de presentatie van de spelregels vandaag op het Bureau van de Nationale ombudsman, liet directeur Harry Crielaars van Slachtofferhulp Nederland weten: 'De Wet Versterking positie slachtoffers vormt de botten, met de spelregels van de ombudsman komt er ook vlees op de botten.'

Ook vroeg hij de slachtoffers niet uit het oog te verliezen in wiens zaak geen dader wordt opgepakt. 'Dat is nog altijd het gros van de zaken'. Commissaris van de politie Walter Weynschenk stipte aan dat een goede uitvoering van de Wet te maken heeft met houding en gedrag ten opzichte van het slachtoffer. 'Dat is de lijn in de spelregels van de ombudsman. Stel jezelf de vraag 'Hoe wil je dat je eigen moeder wordt behandeld als zij aangifte doet''
Provincie:
Tag(s):