dinsdag, 18. december 2012 - 8:06

Techniekpact om tekort aan technici tegen te gaan

Den Haag

Het kabinet sluit samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbeweging in het voorjaar van 2013 een Techniekpact. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Het pact moet de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector versterken en het tekort aan technisch personeel tegen te gaan. In het Techniekpact komen concrete afspraken waar de ondertekenaars zich aan moeten houden.

Duidelijke afspraken
'Het tekort aan technici is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei onder druk. Het pact moet niet het 151ste goedbedoelde initiatief worden. Geen nieuwe plannen, maar duidelijke afspraken over wie wat gaat doen', vindt minister Kamp.

Tekort aan technici
De komende jaren loopt het tekort aan goed geschoolde technici tot meer dan 150.000 mensen in 2016. In februari 2012 is het Masterplan Bèta en Technologie gepresenteerd met plannen om het tekort aan te pakken.

Met het Techniekpact wordt aan bedrijven en het onderwijs gevraagd wat ze daadwerkelijk gaan doen. Namens het kabinet nemen het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid deel aan het Techniekpact.
Provincie:
Tag(s):