donderdag, 1. november 2012 - 8:05

TLN: Transportsector zakt verder in diepe crisis

Zoetermeer

Nederlandse transportbedrijven zakken verder weg in de financiële malaise. Omzet, bedrijvigheid en winst dalen. De bedrijvigheid zakt zelfs naar het laagste niveau in drie jaar.

Dit blijkt uit de conjunctuurenquête over het derde kwartaal 2012 van Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN maakt zich ernstig zorgen over de financiële positie van veel bedrijven. Er is geen verbetering in zicht en het aantal opdrachten is sinds medio 2009 niet meer zo laag geweest. Meer dan de helft van alle ondernemers vindt dat de situatie in de sector verder is verslechterd.

Financieel zwakke positie
Het gaat slecht in de sector. Het aantal bedrijven waarvan de financiële positie is verslechterd, is in het derde kwartaal fors toegenomen. Ging het in het tweede kwartaal om 12% van alle bedrijven waarvan de financiële positie ‘zwak’ was, in het derde kwartaal is dit aandeel naar 17% gestegen. Sinds 2009 is het aantal financieel zwakke bedrijven niet zo groot geweest.

Orderportefeuille
Niet alleen de financiële positie van veel bedrijven is uitermate zwak. Ook de orderportefeuille wordt steeds dunner. Ruim 40% van alle ondernemers heeft weinig tot veel te weinig opdrachten. Volgens TLN is de orderportefeuille nu net zo slecht gevuld als op het dieptepunt van de crisis in het tweede kwartaal 2009. Vooral de sectoren die direct of indirect aan de bouw zijn gelinkt hebben het moeilijk. Het gaat hier om circa 25% van al het wegvervoer in Nederland


Slecht kwartaal. Vooruitzichten onvoorspelbaar
Van alle transportondernemers is 40% negatief of zeer negatief gestemd over het derde kwartaal. Verwachting is dat komende kwartalen niet veel beter zullen worden. Het CPB heeft voor dit jaar slechts een lichte economische groei voorspeld. Bijkomend probleem is dat opdrachtgevers steeds langer lijken te wachten met het plaatsen van hun opdrachten. Hierdoor blijven portefeuilles lang leeg en kunnen transportondernemers slecht vooruit kijken en plannen. Deze onvoorspelbaarheid maakt het ondernemen een stuk lastiger. Mogelijk verklaring hiervoor is dat opdrachtgevers langer rondkijken voor een lage transportprijs en daarom pas laat beslissen.

Toename faillissementen
Volgens cijfers van Graydon telt het 3e kwartaal 55 faillissementen van bedrijven in het goederenvervoer over de weg. Een stijging van 90% ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 (29). Als we het totaal aantal faillissementen in de eerste 3 kwartalen vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar, dan komen we uit op een stijging van 26% (van 125 naar 157). Landelijk stijgt het aantal faillissementen in deze periode met 14%.


Het nieuwe kabinet
TLN is verdeeld over de plannen van het nieuwe Kabinet. Enerzijds is TLN verheugd dat dit kabinet de aanpak van files blijft doorzetten door ondermeer te blijven investeren in infrastructuur. Daarnaast komt er geen aparte kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer. De sector is hiermee behoed voor een extra kosten stijging van ruim 1 miljard euro. Desondanks maakt TLN zich grote zorgen over de voorgenomen accijnsverhoging van 3 eurocent op een liter diesel en LPG. Nog nooit waren de brandstofkosten zo hoog als nu. Een accijnsverhoging betekent een extra last van circa 110 miljoen euro.

Deze kosten komen bovenop de extra kosten door de verhoging van de assurantiebelasting. Nu steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, vreest TLN dat de extra lasten zeer negatief op de sector kunnen uitwerken. TLN zal daarom komende maanden alles op alles zetten om de geplande accijnsverhoging van tafel te krijgen, of voor maatregelen die de sector in de gestegen kosten compenseert.
Provincie:
Tag(s):