dinsdag, 11. september 2012 - 12:01

Twee directeuren eierbroederij aangehouden voor fraude

Den Bosch

De Inlichtingen- en Opsporingdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vandaag 2 directeuren van een eierbroederij uit de provincie Gelderland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op vermoedelijke fraude met eieren.

De eieren zouden ten onrechte het predikaat scharrelei of vrije-uitloopei hebben gekregen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

In maart 2012 werden al panden doorzocht en administratie in beslag genomen. Vorige week werden 3 pluimveehouders uit Friesland, Limburg en Noord-Brabant aangehouden op verdenking van het in de handel brengen van scharrel- of vrije-uitloopeieren, terwijl ze niet voldoen aan de EG-richtlijnen en de Landbouwkwaliteitswet. Hierin is bepaald hoeveel leghennen per hok mogen worden gehouden.

Ook houden de 3 verdachte pluimveehouders vermoedelijk meer leghennen dan waarvoor zij dierproductierechten bezitten. Hierdoor zouden zij een grotere mestafzet hebben dan is toegestaan. De 2 directeuren van de eierbroederij worden verdacht van het leveren van valse facturen om de teveel gehouden kippen van de pluimveehouders uit de boeken te houden.

Dierproductierechten
Het Nederlandse mestbeleid is erop gericht de hoeveelheid nitraat in het grond- en oppervlaktewater terug te brengen. De nitraatrichtlijn regelt bijvoorbeeld dat bedrijven een maximaal aantal dieren mogen houden, waarvoor zij dierproductierechten bezitten. Als pluimveehouders meer dieren willen houden, dan moeten er nieuwe rechten worden bijgekocht. Het houden van meer dieren levert de houders een aanzienlijke besparing op omdat zij op papier minder mestafzet hebben. Nog groter is het financieel gewin als de eieren ten onrechte in de handel worden gebracht als eieren van hennen met vrije-uitloop of als scharreleieren.
Provincie:
Tag(s):