dinsdag, 14. augustus 2012 - 8:46

Vacatureaanbod in juli iets toegenomen

Amsterdam

Het online vacatureaanbod steeg in juli licht met 1 punt, daarmee bleef het aanbod de afgelopen 3 maanden vrijwel op hetzelfde niveau. Dit blijkt uit de Monster Employment Index — de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt.

De algehele Index komt nu uit op 79 punten, dat is 17 punten minder dan juli vorig jaar.

Het vacatureaanbod steeg vorige maand in de gezondheidszorg (+19) het meest en daalde het sterkst in het onderwijs (-9). In de provincies Drenthe en Friesland nam de vraag naar personeel met 7 punten het sterkst toe, terwijl het in Gelderland met 2 punten het meest daalde.

“Hoewel over het algemeen minder personeel wordt aangenomen, laat de Index vergeleken met juni een lichte stijging in het aantal vacatures zien. Dit komt grotendeels door de toegenomen vraag naar personeel voor de gezondheidszorg in de afgelopen vier maanden”, aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. “Waar het vacatureaanbod van leidinggevende functies blijft dalen, is er wel behoefte aan mensen voor de posities op lagere niveaus. Dit is goed nieuws voor starters die graag de arbeidsmarkt op willen.”

Vacaturestijging in de gezondheidszorg het grootst
In juli steeg het vacatureaanbod in de gezondheidszorg het meest met 19 punten. In onder meer de transport & logistiek sector (+6), de agrarische sector (+6) en de engineering sector (+4) nam het aanbod ook toe. In het onderwijs (-9) daalde de Index het meest. Het vacatureaanbod nam onder andere in horeca & toerisme sector (-6) ook af.

Ten opzichte van juli 2011 steeg het aantal vacatures alleen in de gezondheidszorg (+4). In alle andere sectoren daalde de Index. In de publieke sector (-45) en in de horeca & toerisme sector (-37) nam het vacatureaanbod het sterkst af. Ook in de transport & logistiek sector (-29) en de sales sector (-23) nam de vraag naar personeel flink af. In de overige sectoren daalde het vacatureaanbod minder hard en in de HR sector (-1) bleef het aanbod vrijwel gelijk.

Sterkste vacaturestijging in Drenthe en Friesland
In juli steeg het vacatureaanbod in alle sectoren in 8 van de 12 provincies. In Drenthe en Friesland steeg het aanbod met 7 punten het sterkst. Het aantal vacatures nam verder in Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Groningen en Flevoland met 5 punten toe en in Zeeland met 2 punten. In Noord-Holland bleef het aanbod gelijk terwijl het in Zuid-Holland (-1), Utrecht (-1) en Gelderland (-2) daalde.

Ten opzichte van vorig jaar juli staat het vacatureaanbod voor iedere provincie in de min. In Zeeland nam het aanbod het meest af. De Index daalde er fors met 33 punten. Ook in Groningen (-28), Limburg (-27), Overijssel (-24), Drenthe (-22) en Gelderland (-20) nam het vacatureaanbod sterk af. In Noord-Brabant (-17), Zuid-Holland (-15), Noord-Holland (-15), Utrecht (-12), Friesland (-9) en Flevoland (-5) daalde de vraag naar personeel eveneens.

Europees vacatureaanbod blijft gelijk
Vorige maand bleef het Europese vacatureaanbod gelijk aan dat van juni. Het aanbod steeg in Duitsland (+6), Frankrijk (+4) en Italië (+1) terwijl het in Zweden (-6), het Verenigd Koninkrijk (-5) en België (-1) juist daalde.

Vergeleken met 12 maanden geleden staat de Europese Index 3 punten hoger. Alleen in Duitsland (+22) steeg de Index. Het vacatureaanbod bleef verder in Zweden gelijk en liep in Frankrijk (-15), het Verenigd Koninkrijk (-4), België (-4) en Italië (-2) terug.
Categorie:
Tag(s):