dinsdag, 3. januari 2012 - 11:06

Verlaagde kribben en langsdammen in de Waal

Tiel

Staatssecretaris Atsma van infrastructuur en Milieu heeft zijn goedkeuring gegeven voor verlaagde kribben en twee langsdammen in de Waal tussen Tiel en Gorinchem. Door de maatregel levert dit een waterstandsdaling van 6 tot 12 centimeter bij hoogwater.

Langsdammen zijn niet alleen goed voor de waterveiligheid, maar ook voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat brengt het project in het voorjaar van 2012 naar de markt.

De kribben in rivier de Waal zijn de afgelopen jaren hoger komen te liggen door uitschuring van de vaargeul. Ze belemmeren daarmee de afvoer van water. Lagere kribben maken het rivierengebied veiliger.
Provincie:
Tag(s):