woensdag, 15. februari 2012 - 19:10

Voortijdig schoolverlaters daalt landelijk het sterkst in Noord-Groningen

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum, De Marne en Winsum is vorig jaar gedaald met 39,1 procent ten opzicht van 2005-2006, van 327 naar 199.

Deze gemeenten behoren tot één RMC-regio (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) die de melding en registratie coördineert van voortijdig schoolverlaters. Deze regio behaalt hiermee de hoogste score van Nederland en zit het dichtste bij de landelijke taakstelling om vanaf het peiljaar 2005-2006 het aantal schoolverlaters in 2010-2011 met 40 procent terug te dringen. Nederland zelf behoort Europees gezien tot de koplopers in het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Het goede resultaat hier in de regio is mede te danken door de goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaren, Werkplein Eemsdelta en Werkplein Noordwest-Groningen, de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) medewerkers, alle onderwijsinstellingen en overige ketenpartners. Bovendien investeerde het Rijk de afgelopen jaren in het behalen van startkwalificaties, loopbaanbegeleiding en betere registratie van schoolverzuim.
Provincie:
Tag(s):