dinsdag, 18. september 2012 - 21:58

Waterschap ontvangt kinderen Leonardo onderwijs

Breskens

Op 19 september 2012 en 3 oktober 2012 ontvangt waterschap Scheldestromen op het projectbureau Zwakke Schakels in Breskens leerlingen en ouders van de Leonardo school voor een doe-middag.

Werkgroep Kinderactiviteiten Leonardo Zeeland organiseert twee Le(H2O)nardo TechnIQ Dagen op 19 september en 3 oktober van 14.00-17.00 uur. In samenwerking met waterschap Schel- destromen, Bouwend Nederland afdeling Zeeland, Technocentrum Zeeland, Hogeschool Zeeland (Educatie en Pedagogiek) en Bouwcentrum Logus-De Hoop, is een doe-middag georganiseerd voor de leerlingen uit het Leonardo onderwijs van groep 3 tot en met 8 en een excursie voor de ouders en begeleiders.

Deze doe-middag vindt plaats bij het projectbureau Zwakke Schakels van waterschap Schel- destromen op het Veerplein in Breskens. Er is voor deze locatie gekozen omdat techniek en kennis hier samen komen bij het project Zwakke Schakels, de kustversterking in West Zeeuws- Vlaanderen.

Leonardo Zeeland organiseert ieder jaar een kinderactiviteit tijdens oktober Kennismaand. De belangstelling is groot voor deze doe-middagen. Deze keer is ervoor gekozen om de leerlingen kennis te laten maken met wetenschap en techniek in hun eigen woonomgeving. Hogeschool Zeeland, ondersteund door Technocentrum Zeeland, ontwikkelde een opdracht waarbij de kinderen uitgedaagd worden om samen te ontwerpen, te onderzoeken, te bouwen en te presenteren. De leerlingen gaan een constructie maken met o.a. regenpijpen waarbij water over een afstand van minimaal 15 meter vervoerd wordt.

Het bedrijfsleven heeft hoogopgeleiden in Zeeland hard nodig. Om leerlingen op jonge leeftijd bewust te maken van deze keuzes is een samenwerking aangegaan met diverse partijen. Belangrijk in dit project is om niet alleen de leerlingen maar ook de ouders informeren. Ouders spelen een belangrijke rol bij de studiekeuze van hun kind. Zij vormen een positieve beïnvloeding als ze hun zoon of dochter stimuleren tot het maken van een doordachte keuze. Een doordachte studiekeuze kan bovendien bijdragen aan het studiesucces. Door het organiseren van dit soort doe-middagen willen we leerlingen warm krijgen voor techniek. Bouwend Neder- land Afdeling Zeeland en Logus-De Hoop leverden alle benodigde materialen waarmee gebouwd wordt.
Provincie:
Tag(s):