donderdag, 20. september 2012 - 9:44 Update: 08-07-2014 0:46

Werkloosheid verder gestegen. Vooral onder jongeren

Den Haag

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4 duizend en kwam uit op 514 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 6 duizend is gestegen tot 304 duizend.

Stijgende trend werkloosheid
De werkloosheid vertoont al meer dan een jaar een stijgende trend. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld per maand met 8 duizend personen toe. In augustus was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was het werkloosheidspercentage nog 5,4.

Toename vooral bij jongeren
Vooral onder jongeren is het aandeel werklozen in een jaar tijd gestegen. Het werkloosheidspercentage van 15- tot 25-jarigen lag ruim 3 punten hoger dan in augustus 2011 en kwam uit op bijna 13. Ook bij mannen steeg de werkloosheid relatief sterk. Daarmee kwam het werkloosheidspercentage in augustus bij zowel mannen als vrouwen op 6,5. Doorgaans is het aandeel werklozen in de beroepsbevolking bij vrouwen hoger dan bij mannen.

Veel meer WW-uitkeringen in onderwijssector
Doordat er in augustus 2012 meer nieuwe uitkeringen werden verstrekt dan er werden beëindigd, steeg het aantal lopende WW-uitkeringen. Augustus 2012 telde 304 duizend lopende uitkeringen, 2 procent meer dan in juli. Onder jongeren tot 25 jaar was de stijging relatief het sterkst.

In de sector onderwijs steeg het aantal lopende uitkeringen fors, zowel ten opzichte van een maand geleden (+27%) als ten opzichte van een jaar geleden (+24%). Het onderwijs kent in de zomer traditioneel een piek in het aantal werkloosheidsuitkeringen, deze is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Ook in de sectoren bouw, zorg & welzijn en horeca lag het aantal lopende WW-uitkeringen in augustus flink hoger dan vorig jaar.
Categorie:
Tag(s):