vrijdag, 23. november 2012 - 8:21

Wethouder van Kampen bedreigd vanwege wegomlegging

Kampen

Een wethouder van Kampen wordt bedreigd vanwege files in de Overijsselse stad. Er is een dreigbrief naar het stadhuis en het huis van de wethouder gestuurd en zijn woning is beklad met leuzen.

Het college van B&W neemt de bedreigingen aan het adres van CDA-wethouder Treep hoog op. “Intimidatie en bedreiging leiden er toe dat bestuurders niet meer open hun volle verantwoordelijkheid kunnen nemen voor te nemen besluiten. Daarnaast wordt bij deze intimidatie en bedreiging ook het gezin betrokken en dat is nog ernstiger ,” aldus burgemeester Koelewijn. Wethouder Treep heeft zelf direct melding gedaan bij de politie.

Inhoud dreigbrief
De inhoud van de dreigbrief wijst op onvrede rondom de omleidingroute in verband met de nieuwbouw van verzorgingshuis Margaretha in de binnenstad.

In de vergadering heeft de burgemeester uiteen gezet wat er gebeurd is. Daarnaast heeft hij een dringende oproep gedaan aan de dader(s) om zich bij hem te melden. Hierbij heeft hij een harde deadline gesteld, te weten vrijdag 23 november 16.00 uur. Burgemeester Koelewijn geeft ruimte voor excuus. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal de burgemeester namens het college formeel aangifte doen van intimidatie en bedreiging. Ook mensen die over meer informatie beschikken worden opgeroepen zich te melden bij de burgemeester.
Provincie:
Tag(s):