maandag, 2. juli 2012 - 10:21

Wetterskip Fryslân restaureert De Stiennen Man en De Naald

Waterschapserfgoed in Harlingen en Dokkumer Nieuwe Zijlen
Wetterskip Fryslân begint maandag 2 juli met de restauratie van twee
rijksmonumenten.

De Stiennen Man op de Westerzeedijk bij Harlingen en gedenkteken de Naald naast de spuisluizen in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

De monumenten zijn eigendom van het waterschap en worden na restauratie overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. De werkzaamheden zijn voor 1 oktober 2012 afgerond. Beide monumenten zijn in slechte staat. De herstelwerkzaamheden bestaan uit het restaureren van scheuren in de natuursteen en het leesbaar maken van teksten en wapens.

De restauratiekosten bedragen per monument 35.000 euro. Stichting Waterschapserfgoed Stichting Waterschapserfgoed is in 2004 op initiatief van Wetterskip Fryslân opgericht voor de instandhouding van onroerend waterschapserfgoed dat niet meer in functie is, maar wel een grote cultuurhistorische waarde heeft.

In 2008 heeft het waterschap 23 objecten (molens, sluizen, windmotoren en gemalen) aan de stichting overgedragen.

Standbeeld De Stiennen Man
Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken in de provincie Fryslân doorgebroken en beschadigd. De Friezen waren het onderling niet eens over wie de dijken moest onderhouden. De toenmalige dictatoriale stadhouder van Fryslân, Groningen en Drenthe -Caspar de Robles - kreeg de Friezen uiteindelijk op een lijn om de dijken te herstellen.

Gedenkteken De Naald
Na de Grote Kerstvloed van 1717 is besloten het Dokkumer Grootdiep af te sluiten van de toenmalige Lauwerszee. Er kwam een afsluitdijk met een sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen voor het spuien van het Friese boezemwater en het schutten van de scheepvaart. Ter herdenking van de omgekomen bewoners en de bouw van dit, voor die tijd zeer omvangrijke waterbouwkundig werk is in 1729 de gedenknaald geplaatst.
Provincie:
Tag(s):