donderdag, 18. juli 2013 - 9:05 Update: 03-07-2014 0:54

Arbo-diensten lekten vertrouwelijke informatie naar werkgevers

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Twee Arbo-dienstverleners hebben in strijd met de wet gehandeld door medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever te verstrekken.

Dit meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) donderdag na onderzoek.

Het onderzoek vond plaats bij een gecertificeerde Arbo-dienst en bij een verzuimbedrijf. Beide Arbo-dienstverleners verstrekten medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever.

Het ging daarbij om medische informatie die niet noodzakelijk is voor de reïntegratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden hiervan zijn aard en oorzaak van de ziekte, medicijngebruik en behandelingen. Verstrekking van dergelijke gevoelige medische gegevens aan de werkgever is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het onderzochte verzuimbedrijf  heeft naar aanleiding van het onderzoek zodanige maatregelen getroffen dat de overtredingen inmiddels zijn beëindigd. Bij de gecertificeerde Arbo-dienst zal het CBP de komende maanden controleren in hoeverre de geconstateerde overtredingen voortduren en zo nodig overgaan tot het nemen van handhavende maatregelen.

Arbo-dienst
Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte gecertificeerde Arbo-dienst structureel informatie over de aard en/of oorzaak van de ziekte, situationele omstandigheden, behandelingen en medicijngebruik heeft verstrekt aan werkgevers. Dit raakt bijna 58.000 werknemers.

Het gaat om meer gegevens dan noodzakelijk is voor de reïntegratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid en is daarmee in strijd met de wet.

Verzuimbedrijf
Het CBP concludeert dat het onderzochte verzuimbedrijf meer medische gegevens heeft verwerkt dan is toegestaan. Ook dit bedrijf verstrekte structureel meer informatie over de aard en/of oorzaak van de ziekte, situationele omstandigheden, behandelingen en medicijngebruik aan werkgevers dan is geoorloofd. 

Het onderzochte verzuimbedrijf heeft inmiddels werkgevers en werknemers hierover geïnformeerd. Het verzuimbedrijf heeft zijn werkwijze aangepast en aangekondigd de verwerkte gegevens te vernietigen. Ook heeft het verzuimbedrijf de werkgevers verzocht de aan hen verstrekte gegevens te vernietigen.