donderdag, 13. juni 2013 - 19:44 Update: 03-07-2014 0:56

CPB: begrotingstekort 2014 3,7%.

Foto van Euroteken | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 1%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht herstel en neemt het bbp met 1% toe. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2014 naar verwachting uit op 3,7%.

De particuliere consumptie krimpt in 2013 door lagere beschikbare inkomens en dalende huizenprijzen, terwijl de overheidsbestedingen als gevolg van bezuinigingen nog steeds afnemen. Het lichte herstel in 2014 komt doordat de Nederlandse uitvoer profiteert van de aantrekkende wereldhandel. De binnenlandse bestedingen dragen volgend jaar nauwelijks bij aan de groei. Dat blijkt uit de juniraming die het Centraal Planbureau (CPB).

De arbeidsmarktsituatie is somber. De werkloosheid loopt momenteel snel op. In 2012 bedroeg de gemiddelde werkloosheid nog 5,3% van de beroepsbevolking. In 2013 komt deze gemiddeld uit op 6 3/4% en in 2014 op 7%. De werkgelegenheid in de marktsector daalt dit jaar met 1 1/4% en in 2014 met 1/2%. De zwakke arbeidsmarktsituatie heeft een drukkend effect op de lonen. De contractlonen in de marktsector blijven in beide jaren naar verwachting achter bij de inflatie. In de overheidssector blijven de contractlonen in 2013 nog sterker achter bij de inflatie doordat deze op de nullijn zijn gezet.

De FNV roept het kabinet op de komende maanden na te denken over minder bezuinigen en meer investeren in banen. Ton Heerts, voorzitter FNV: "Nu wordt er nog een licht herstel voorspeld voor volgend jaar, maar zo gauw er extra bezuinigd wordt, gaat het mis."
 

    Categorie: