dinsdag, 30. juli 2013 - 13:52 Update: 03-07-2014 0:54

Dertienjarig meisje onder toezicht voor ontucht met kleine kinderen

Foto van wetboek van strafrecht | Archief FBF.nl
Foto: Archief EHF
Arnhem

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in een combi-zitting van een 13-jarig meisje dat verdacht werd van ontuchtige handelingen.

De jeugdrechter heeft een kinderbeschermingsmaatregel, namelijk een ondertoezichtstelling uitgesproken.

Gezinsvoogd

De rechtbank heeft een gezinsvoogd aangesteld om de ouders te begeleiden bij de problematiek van het meisje en om de noodzakelijke behandeling te waarborgen.

Ontucht

In de strafzaak is bewezen verklaard dat het meisje buitenshuis in de vertrouwde speelomgeving, meermalen ontuchtige handelingen heeft gepleegd met drie jonge kinderen in de leeftijd van 5 en 6 jaar.

Hulpverlening en begeleiding

Het niveau waarop verdachte functioneert, geeft meer aanleiding om haar de noodzakelijke hulpverlening en begeleiding te bieden, dan een straf of maatregel op te leggen. Volgens gedragsdeskundigen zou het meisje, dat de feiten heeft ontkend, licht zwakzinnig zijn, zij functioneert op het niveau van een 7-jarige. Dat was een van de redenen voor de rechtbank om haar niet te straffen, maar de noodzakelijke hulp en begeleiding te bieden, zo schrijft de Volkskrant.

De publiciteit die ouders van twee slachtoffers hebben gezocht heeft daarnaast grote gevolgen gehad voor verdachte en haar familie. De rechtbank heeft de gevorderde immateriële schadevergoeding deels toegewezen en heeft daarbij rekening gehouden met de (functionerings)leeftijd van veroordeelde en de benadeelde partijen en de aard van de bewezen verklaarde handelingen.

Combi-zitting

Een combi-zitting is een integrale behandeling van de zaken van een jeugdige, bijvoorbeeld een strafzaak, een leerplichtkwestie en een ondertoezichtstelling, met als doel meer recht te doen aan de jeugdige.

Het meisje is inmiddels 14 jaar, maar was nog 13 toen het misbruik plaatsvond.

Provincie: