woensdag, 23. januari 2013 - 13:02 Update: 03-07-2014 1:04

EVO en TLN pleiten voor dynamisch inhaalverbod

EVO en TLN pleiten voor dynamisch inhaalverbod
Foto: Archief FBF.nl

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) kunnen zich vinden in een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtauto’s op tweebaanssnelwegen zoals minister Schultz van Infrastructuur en Milieu voorstelt.

De organisaties zijn echter verbaasd dat de minister kiest voor statische rijverboden in plaats van dynamische. Een gemiste kans volgens de organisaties en roepen de minister op om met dynamische verboden te gaan werken. Daarentegen zal het aantal inhaalverboden op snelwegen met drie of meer rijbanen, worden verminderd. Dit ligt in lijn met de wens van TLN en EVO. Op dit type snelwegen hebben inhaalverboden nauwelijks effect voor de doorstroming en zijn daarom niet noodzakelijk. Dynamische verboden EVO en TLN zijn verbaasd dat de minister de statische inhaalverboden voor vrachtauto’s uitbreidt. Een inhaalverbod dient niet te worden toegepast om chauffeurs te hinderen, maar om de doorstroming te bevorderen. Belangrijk is daarom een inhaalverbod dynamisch in te stellen naar plaats en tijd en niet gedurende de hele dag. Als het druk is wordt een inhaalverbod ingesteld en als het rustig is wordt het verbod weer opgeheven. Dynamische inhaalverboden bevorderen daarmee de doorstroming zonder chauffeurs overmatig belemmeren bij de uitvoering van hun dagelijks werk. Colonnevorming Eerder onderzoek heeft aangetoond dat inhaalverboden leiden tot zogenaamde colonnevorming, waarbij vrachtauto’s in een lange stoet achter elkaar aan rijden. Dit kan echter tot onveilige situaties leiden bij onder ander op- en afritten. En juist het Nederlandse snelwegennet kent veel op- en afritten. Door het verbod af te stellen op basis van verkeersdrukte kan in rustige periodes colonnevorming voorkomen worden. Snelwegen met drie rijstroken of meer TLN en EVO zijn blij met het voornemen van de minister om op wegen die minimaal drie rijstroken hebben geen inhaalverbod in te stellen. Hiermee komt de minister tegemoet aan de wens van EVO en TLN. Al jaren geven de organisaties aan dat een inhaalverbod op dergelijk wegen geen positief effect heeft op de doorstroming.
Provincie: