woensdag, 5. juni 2013 - 21:51 Update: 03-07-2014 0:56

Geldgebrek patiënt oorzaak niet opvolgen doktersadvies

Foto van bloedrukmeter huisarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De economische crisis dringt nu ook door tot de spreekkamer van de huisarts want 94 procent van de huisartsen heeft te maken met patiënten die zeggen geen geld te hebben om het doktersadvies op te volgen.

Hierdoor halen zij hun medicijnen niet op of gaan zij niet naar een fysiotherapeut of psycholoog. Dit blijkt woensdag uit een onderzoek naar het fenomeen zorgmijden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in samenwerking met de NOS. Aan het onderzoek deden meer dan duizend van de in totaal 8500 huisartsen mee.

Zorg mijden om financiële redenen
“Het onderzoek laat zien dat op dit moment veel patiënten om financiële redenen zorg mijden. Volgens 63% van de huisartsen gebeurt dit meerdere keren per week of zelfs dagelijks (24%). Een zorgelijke ontwikkeling omdat dit schadelijk is voor de gezondheid van patiënten. Bovendien zorgt dit voor extra maatschappelijke kosten. Een veel genoemd voorbeeld is het niet afhalen van maagzuurremmers. Dit kan leiden tot maagbloedingen (en een dus vermijdbare operatie). Ook kiezen veel mensen ervoor om niet naar de psycholoog te gaan. Zij krijgen hierdoor niet de juiste hulp en lopen het risico langer langs de kant staan. Met alle gevolgen van dien, voor de patiënt én voor zijn of haar omgeving“ aldus Steven van Eijck, voorzitter van de LHV.

Breed maatschappelijk probleem
Uit het onderzoek blijkt dat het om een breed maatschappelijk probleem gaat dat zich voordoet bij patiënten van alle leeftijden en bij alle ziektebeelden. Wel komt zorgmijden vaker voor bij lager en middelhoog opgeleiden dan bij hoger opgeleiden en vaker bij autochtonen dan bij allochtonen. Als een patiënt aangeeft geen geld te hebben om het doktersadvies op te volgen, wijzen huisartsen hun patiënten op de mogelijke effecten van hun keuze. Ook geeft 77 procent van de respondenten aan op zoek te gaan naar alternatieven, bijvoorbeeld door het inplannen van een extra controleafspraak voordat gekozen wordt voor niet vergoede zorg.

Groter gezondheidsrisico en hogere zorgkosten
Van Eijck: “Dit onderzoek bevestigt hoe belangrijk een drempelloze toegang tot de huisartsenzorg is, want hierdoor zijn we gelukkig in staat om de gezondheidsrisico’s in beeld te brengen en deze samen met de patiënt te bespreken. Zorgmijden is niet alleen slecht voor de gezondheid maar leidt uiteindelijk vaak tot hogere zorgkosten, omdat er zwaardere ingrepen nodig zijn (in de tweede lijn). Kosten die de patiënt en wij als maatschappij juist willen vermijden.” De LHV gaat de komende periode in gesprek met haar achterban en andere eerstelijns organisaties over de impact van deze cijfers en hoe hiermee om te gaan.

Top-5 adviezen die niet worden opgevolgd:

-Naar een GGZ-instelling gaan (bijv. psycholoog)
-Naar een eerstelijns zorgverlener gaan (bijv. fysiotherapeut)
-Medicijnen afhalen
-Lab-onderzoek laten doen
-Aanvullend onderzoek laten doen (bijv. röntgenfoto’s)