donderdag, 2. mei 2013 - 17:41 Update: 03-07-2014 0:58

Griepepidemie 2012/2013 lijkt ten einde

Foto van ontbijt | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

De influenza-activiteit lag in week 17 voor het eerst in 18 weken onder de epidemische drempel van 5,1 gevallen van een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) per 10.000 inwoners.

De nieuwste gegevens van de continue morbiditeit-registratie door de huisartsenpeilstations van het NIVEL vermelden een aantal van 5,4 per 10.000 in week 16 en 2,4 per 10.000 in week 17. Daarmee lijkt de langste influenza-epidemie van de afgelopen 25 jaar ten einde. Dit mag echter volgens afspraak pas definitief worden gezegd als over een week na herberekening het lage aantal griepgevallen van deze week wordt bevestigd en ook in week 18 de IAZ incidentie onder de epidemische drempel zal liggen.

Influenzavirusdetecties
Het aantal influenzavirusdetecties in de huisartsenpeilstations was nog 5 in week 16 en nul in week 17. Dit ondersteunt de observatie van een IAZ incidentie onder de epidemische drempel. Vanwege de koningsweek zijn de data voor week 17 van virussen die aan het Erasmus MC gestuurd zijn nog niet bekend.  In de laatste zes weken van de epidemie (weken 11 t/m 16) overheerste in het huisartsenpeilstationnetwerk type B met 83% van de in het huisartsenpeilstationnetwerk type B met 83% van de virusdetecties. Samenvattend: de milde griepepidemie van 2012/13 lijkt voorbij. Het was de langst durende epidemie van de afgelopen 25 jaar.

Provincie: