vrijdag, 22. november 2013 - 13:58 Update: 03-07-2014 0:48

Kamp wil geen openheid geven over totstandkoming schaliegasrapport

Foto van Henk Kamp | RVD
Foto: RVD
Amsterdam

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het WOB-verzoek van Milieudefensie om openheid te geven over de totstandkoming van het omstreden schaliegasrapport van Witteveen+Bos afgewezen. Dit meldt Milieudefensie vrijdag.

‘Terwijl het ministerie in oktober aan Milieudefensie beloofde inzage te geven in correspondentie tussen het ministerie en het onderzoeksbureau, werd dat besluit vorige week opeens teruggedraaid’, aldus Milieudefensie.

In beroep
Milieudefensie diende in september een verzoek om inzage in in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en gaat nu in beroep. Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Minister Kamp blijft geheimzinnig doen over de totstandkoming van het rapport op basis waarvan hij besloten heeft door te gaan met schaliegasboringen”, stelt Ritsema. 

“Onze vermoedens -en die van vele andere tegenstanders van schaliegasboringen-  dat er iets niet in de haak is, worden hierdoor alleen maar sterker. Kamp wil door met schaliegas, ten koste van mens en milieu, en schuwt blijkbaar geen enkele methode om informatie verborgen te houden”, aldus Ritsema.

Milieudefensie wilde de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Witteveen+Bos, dat dit jaar in opdracht van Kamp onderzoek deed naar de risico's van schaliegaswinning, inzien omdat er vermoedens zijn dat het ministerie van EZ zich heeft bemoeid met de uitkomst van het onderzoek. Op basis van het rapport besloot Kamp in augustus dat de risico's van schaliegas beheersbaar zouden zijn.

Op basis van de conclusies van het omstreden rapport van Witteveen+Bos besloot minister Kamp in augustus groen licht te geven voor proefboringen naar schaliegas. Onder druk van protesten in het land draaide minister Kamp dit besluit in september terug. 

Het moratorium op schaliegasboringen werd verlengd, in afwachting van een structuurvisie waarin bepaald wordt wat de meest geschikt locatie is voor (proef)boringen. Juriste Bondine Kloostra benadrukte echter onlangs in een notitie aan de Tweede Kamer dat zo'n structuurvisie in feite een keuze vóór schaliegas betekent.