dinsdag, 1. oktober 2013 - 19:20 Update: 03-07-2014 0:51

Klijnsma richt zich op één stabiel pensioenstelsel

Foto van gepensioneerden in bootje | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat één nieuw pensioenmodel uitwerken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK).

Dit schrijft zij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld.

Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.

Begin juli van dit jaar heeft het kabinet betrokken partijen gevraagd om op een concept voor een nieuw financieel toetsingskader te reageren, waarin gekozen kon worden tussen twee contracten: een reëel of nominaal contract. 

Uit de consultatie blijkt dat zich een breed draagvlak heeft afgetekend voor één set nieuwe spelregels in het FTK zónder keuzemogelijkheid tussen twee contracten.

Klijnsma: “Mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Daarom wil ik nu al duidelijkheid geven.” De staatssecretaris kiest daarbij voor een eenduidig kader dat ruimte biedt voor een lange termijn beleggingsbeleid dat gericht is op een geïndexeerd pensioen. 

Het zorgt voor stabiliteit in de premie en er zijn geen risico’s van invaren (het onderbrengen van opgebouwde pensioenrechten in nieuwe contracten). Het besluit dat het kabinet nu heeft genomen is er om het vertrouwen in ons pensioenstelsel te herstellen en te vergroten.

 
Provincie:
Tag(s):