donderdag, 30. mei 2013 - 9:54 Update: 03-07-2014 0:57

Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie maken samen vuist tegen identiteitsfraude

foto van paspoort | fbf
Foto: fbf
Rotterdam

De Koninklijke Marechaussee gaat met ingang van 1 juni vanuit vier regionale Identiteit- en Documentendesks (ID-desks) documentexpertise op het hoogste niveau leveren aan de Nationale Politie om zo samen een vuist te maken tegen identiteitsfraude.

De Marechaussee heeft vanuit haar grenspolitietaak veel kennis en expertise in huis op het gebied van reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten. Vanuit de vier regionale ID-desks (Rotterdam, Schiphol, Eindhoven en Zwolle) gaan marechaussees deze kennis en expertise ter beschikking stellen aan de eenheden van de Nationale Politie. Dit is onderdeel van een bredere samenwerking tussen beide organisaties. De regionale centra, die gaan werken onder de naam ‘Koninklijke Marechaussee ID-desk’ hebben hoogwaardige technologische en grafische kennis in huis om valse en vervalste documenten te herkennen. De ID-desks van de Koninklijke Marechaussee gaan in de toekomst nauw samenwerken met nog op te richten ID-loketten in de 10 eenheden van de Nationale Politie.
 

Slachtoffers identiteitsfraude
Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat jaarlijks steeds meer burgers slachtoffer worden van identiteitsfraude. Voor 2011 werd berekend dat er in dat jaar tussen de 130.000 en 150.000 mensen het slachtoffer waren van identiteitsfraude. De maatschappelijke schade die dat met zich mee bracht werd geschat op 420 miljoen euro. Uit voorlopige cijfers blijkt dat men voor 2012 heeft berekend dat tussen de 670.000 en 870.000 mensen slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude en dat de schade die hiermee voor de slachtoffers gepaard gaat tussen de 390 en 500 miljoen euro bedraagt. Het definitieve rapport over 2012 wordt binnenkort verwacht. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen jarenlang last hebben van hun gestolen identiteit omdat criminelen bijvoorbeeld met de identiteit van het slachtoffer reizen, bankrekeningen openen om geld wit te wassen, mensen Europa binnen smokkelen, schulden maken of onterecht toeslagen innen.