vrijdag, 15. november 2013 - 8:40 Update: 03-07-2014 0:49

Kosten PGB voor het eerst niet gestegen

Foto van taxi vervoer ouderen ziektekosten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De combinatie van minder pgb-houders en hogere kosten per persoon betekent dat de totale kosten voor de pgb’s in de AWBZ in 2012 ongeveer even hoog waren als het jaar daarvoor: €2,7 miljard. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag.

Trendbreuk
‘Deze stabilisatie houdt een trendbreuk in: in de periode 2009-2011 stegen de kosten nog met 9% per jaar.’, aldus het PCB.

Doordat in 2012 een aantal maatregelen werd getroffen om het beroep op het persoonsgebonden budget voor langdurige zorg te beperken, daalde het aantal mensen met een nieuwe indicatie sterk. Dit zijn enkele bevindingen uit de SCP-publicatie ‘Het persoonsgebonden budget in de AWBZ: monitor 2012’, die vrijdag is verschenen. 

In het rapport analyseren drs. Ab van der Torre, drs. Ingrid Ooms en dr. Mirjam de Klerk recente ontwikkelingen rondom het persoonsgebonden budget (pgb) in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

Het doel van de pgb-maatregelen die op 1 januari 2012 van kracht werden was de sterke groei van het aantal mensen met een pgb – en daarmee van de AWBZ-uitgaven – te beperken. 

 
Categorie: