woensdag, 20. november 2013 - 15:09 Update: 03-07-2014 0:48

Medisch Spectrum Twente onder verscherpt toezicht gesteld

Foto van ziekenhuis ingang | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Enschede

Het Medisch Spectrum Twente (MST) is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Dit meldt IGZ woensdag.

‘De reden is dat het MST niet voor eind 2013 een goedgekeurd Veiligheids Management Systeem (VMS) heeft’, aldus IGZ. Het niet verkrijgen van deze goedkeuring wordt voornamelijk veroorzaakt door nog onvoldoende maatregelen tav het borgen en evalueren van het veiligheidsbeleid.|

Alle ziekenhuizen moeten voor het einde van 2013 een VMS hebben dat goedgekeurd is door een accreditatie-instituut. De inspectie heeft eerder dit jaar besloten te gaan handhaven bij ziekenhuizen die dat niet tijdig realiseren. De minister heeft dit op 11 juni per brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd.

Onaangekondigde bezoeken
Het verscherpt toezicht duurt maximaal 6 maanden. De inspectie toetst de voortgang van de implementatie van het VMS onder andere met onaangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis. De Raad van Bestuur dient regelmatig aan de inspectie te rapporteren over de voortgang van deze activiteiten. De inspectie bespreekt deze rapportages met de Raad van Bestuur.

Reactie MST
Het MST laat in een reactie weten dat de Raad van Bestuur direct aanvullende maatregelen heeft genomen en heeft het vertrouwen dat deze maatregelen in combinatie met het toezicht in korte tijd zullen leiden tot de vereiste VMS accreditatie.