maandag, 3. juni 2013 - 9:03 Update: 03-07-2014 0:57

Meldpunt voor problemen in mantelzorg

Foto van ouderen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Vanaf vandaag kunnen mantelzorgers hun problemen melden bij het meldpunt mantelzorgclaim: www.mantelzorgclaim.nl. Dit meldpunt is een initiatief van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en het Haagse advocatenkantoor GMW Advocaten. Hiermee willen beide organisaties een betere (rechts)positie van mantelzorgers afdwingen.

In juli 2012 luidde de EPN de noodklok toen duidelijk werd dat duizenden mantelzorgers niet (voldoende) geïnformeerd waren over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder. Het voordeel dat zij misliepen kon oplopen tot ruim Euro 600.000. Aniel Autar, voorzitter van de EPN en notaris te Rotterdam: "Ofschoon de regering beloofde mantelzorgers beter voor te lichten, krijgen wij nog steeds signalen dat de voorlichting te kort schiet. Bovendien maken wij ons ernstig zorgen over de slechte rechtspositie van de mantelzorgers. De regering heeft toegezegd nog voor het zomerreces nieuw beleid te presenteren."

Omdat de EPN het overheidsbeleid wil toetsen, heeft zij GMW Advocaten verzocht het meldpunt in te richten. "Wij willen graag inzicht krijgen in de problemen waarmee mantelzorgers zich geconfronteerd zien", aldus de EPN voorzitter. Erfrecht advocaat Sieta Autar-Matawlie van GMW Advocaten: "Het meldpunt zal geopend blijven tot 1 september aanstaande. Daarna zullen de EPN en GMW de uitkomsten bundelen en conclusies trekken. Het is de bedoeling dat de uitkomsten in de maand september worden aangeboden aan Mezzo, de Consumentenbond en de beleidsmakers opdat zij hun voordeel hiermee kunnen doen en maatregelen kunnen nemen."

Mantelzorgorganisatie Mezzo laat desgevraagd weten het initiatief om meer inzicht te krijgen in de problematiek die mantelzorgers ondervinden bij het verkrijgen van de verhoogde erfbelasting te ondersteunen. Zij roept haar leden op om hun ervaring hiermee aan het meldpunt door te geven. 

Provincie:
Tag(s):