vrijdag, 29. november 2013 - 15:59 Update: 03-07-2014 0:47

Najaarsnota 2013: Begrotingstekort naar 3,2%

Foto van munten in vorm van Nederland | Archief FBF
Foto: Archief FBF
Den Haag

De ontwikkeling van inkomsten en uitgaven van het Rijk over het begrotingsjaar 2013 ligt in lijn met de prognoses in de Miljoenennota 2014.

Het begrotingstekort, EMU-tekort, in 2013 komt uit op 3,2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit meldt het ministerie van Financiën vrijdag. ‘Dit is gelijk aan de raming van het EMU-saldo bij de Miljoenennota’, aldus het ministerie. 

Najaarsnota
De overheidsschuld (EMU-schuld) bedraagt naar verwachting 74,8%van het bbp en is daarmee iets lager dan waarmee in de Miljoenennota rekening is gehouden. Dat blijkt vrijdag uit de Najaarsnota waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën heeft ingestemd. De Najaarsnota geeft een actueel beeld van de inkomsten en uitgaven in het begrotingsjaar 2013.

Meevallers uitgaven
Aan de uitgavenkant doet zich een aantal meevallers voor, onder meer bij de Nederlandse afdrachten van douaneontvangsten aan de Europese Unie. Tevens wordt er door diverse departementen naar verwachting minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Daar staan extra uitgaven tegenover. Zo gaat er op basis van de begrotingsafspraken met D66, CU en SGP nog dit jaar 650 miljoen euro extra naar het onderwijs.

De raming van de totale belasting- en premieontvangsten is ongewijzigd, maar daarbinnen is er wel sprake van enkele mee- en tegenvallers. Een meevaller is er onder meer bij de loon- en inkomensheffing (0,3 miljard euro). Tegenvallers doen zich onder meer voor bij de omzetbelasting (-0,4 miljard).

Icesave uitkering
In de Najaarsnota wordt de vierde uitkering van Icesave/Landsbanki uit de failliete boedel verwerkt. Het gaat om een bedrag van 77 miljoen euro. In totaal is nu 811 miljoen euro afgelost. Tevens zijn de Staat en ING overeengekomen om de Alt A-portefeuille te verkopen en daarmee de Illiquid Assets Back-up Faciliteit (IABF) voortijdig te beëindigen.

Premier Rutte
’De laatste groeicijfers van het CBS laten zien dat we er nog niet zijn. Ook het besluit van S&P vanmorgen onderstreept dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg’, aldus Rutte. ‘Wij doen wat nodig is om de structurele problemen aan te pakken, de structuur van de economie te verstevigen en de overheidsfinanciën op orde te brengen’.

De Najaarsnota is de derde en laatste tussenrapportage over het begrotingsjaar 2013. In mei 2014 – op Verantwoordingsdag – volgt het Financieel Jaarverslag van het Rijk met daarin de definitieve jaarcijfers.

 

 

 

 
Categorie: