maandag, 30. september 2013 - 12:24 Update: 03-07-2014 0:51

Ongeveer 5000 jaar oud graf in Twello opgegraven

foto van steentijd in Twello blootgelegd | Twello
Foto: Twello

In het Gelderse Twello hebben archeologen een bijzondere opgraving gedaan. Tijdens opgravingen zijn overblijfselen uit de zogeheten Enkelgrafcultuur (2900 - 2500 voor Christus) blootgelegd, wat voor Nederland zeer bijzonder is.

Tijdens opgravingen zijn resten uit verschillende archeologische periodes ontdekt. Het gaat daarbij met name om resten van nederzettingen uit de midden-bronstijd (ca. 1500-1100 v.Chr) en de periode late bronstijd tot midden-ijzertijd (1100-500 v. Chr.). In de laatste weken van de opgraving is een klein grafveld onderzocht dat in de late bronstijd – midden-ijzertijd te dateren is. Het grafveld bestaat uit de resten van ronde en vierkante greppels die de locatie van kleine grafheuvels markeerden. Onder ieder van deze grafheuvels werd een urn met crematieresten bijgezet. Door honderden jaren ploegen op deze locaties zijn veel van de urnen echter geheel verdwenen.

Zeer bijzondere vondst

Binnen een ronde greppel werd een inhumatiegraf uit een veel oudere periode gevonden, namelijk van de Enkelgrafcultuur (2900-2500 v.Chr) uit de nieuwe steentijd. Het gaat bij dit graf en de greppel zeer waarschijnlijk om de resten van een veel oudere grafheuvel die in latere periodes nog als zodanig herkenbaar was en die gebruikt is als focuspunt voor de stichting van een nieuw grafveld in een jongere periode. In het graf zijn door de zuren in de grond geen botten bewaard gebleven. De locatie van het lichaam tekent zich af door een bruine verkleuring waardoor een zogenaamd lijksilhouet ontstaan is. Het lijksilhouet is uitzonderlijk goed geconserveerd waardoor precies te zien is op welke manier de dode begraven is. De dode is in hurkhouding begraven, liggend op de linkerzijde. Als bijgiften zijn een complete versierde aardewerken beker, een geslepen stenen bijl en een vuurstenen mes meegegeven. Uit vergelijking met andere graven waar wel botmateriaal bewaard gebleven is, kunnen we zeggen dat de bijgiften vermoedelijk wijzen op de begraving van een man.

Graf wordt uiteindelijk tentoongesteld

Graven uit deze periode worden maar zelden onderzocht en zijn dus zeer bijzonder. Het graf zal daarom op verzoek van de gemeente Voorst compleet geborgen en geconserveerd worden. Na het bloklichten van het graf wordt het in zijn geheel vervoerd naar een laboratorium voor verder onderzoek. Het zal daarna geconserveerd worden en uiteindelijk tentoongesteld worden voor het publiek.