donderdag, 12. december 2013 - 9:53 Update: 03-07-2014 0:47

Pilot om hypotheek voor flexwerker beter bereikbaar te maken

Foto van huis te koop makelaar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Flexwerkers zouden eenvoudiger een hypotheek moeten kunnen krijgen.

Met dit als uitgangspunt start donderdag als pilot een samenwerkingsverband van Randstad uitzendbureau, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis.

Tot 1 oktober 2014 toetsen zij de haalbaarheid van de ‘perspectiefverklaring’. Hiermee kunnen werknemers met een flexibel contract een hypotheek krijgen op basis van een toets op opleiding, werkervaring, competenties, functie en de arbeidsmarktsituatie. Een hypotheek moet daarmee beter bereikbaar worden voor medewerkers met een flexibel contract.

Mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst komen nu vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening of ondervinden daarbij de grootste moeite. Banken zijn huiverig om hypotheken te verstrekken aan mensen zonder een vast contract en inkomen. 

Werkgeversverklaring
Zij hechten veel waarde aan een werkgeversverklaring en de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract biedt. Momenteel worden er echter niet veel vaste contracten afgesloten; tijdelijke contracten komen steeds vaker voor. 

Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis merken een groeiende vraag naar hypotheken onder mensen met tijdelijke contracten. ‘Naast het huidige werk en inkomen moet ook het arbeidsperspectief van de werknemer worden meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het van belang om naast de beoordeling op inkomen en contract, mensen te beoordelen op hun kansen op de arbeidsmarkt en op mobiliteit en flexibiliteit’, aldus Alje Kuiper, directeur innovatie Randstad Nederland.

Perspectiefverklaring
Voor medewerkers met een flexibel arbeidscontract die een eigen huis willen kopen, ontwikkelde Randstad in samenwerking met Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis de Perspectiefverklaring. 

Medewerkers komen hiervoor in aanmerking als iemand minimaal een jaar werkzaam is voor Randstad en deze verwacht dat de medewerker in staat zal zijn om in de toekomst tenminste het huidige inkomstenniveau te handhaven. 

In de beoordeling worden opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau en de arbeidsmarktsituatie in de regio waar de medewerker werkt of woont, meegewogen. Met steun van een positieve perspectiefverklaring zou de medewerker in staat moeten zijn een passende hypotheek af te sluiten en een eigen huis te kopen.

Pilot tot 1 oktober 2014
Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis onderzoeken in de pilotperiode of het initiatief voorziet in een behoefte onder deze groep potentiële huizenkopers en of de perspectiefverklaring leidt tot meer geaccepteerde hypotheekaanvragen. 

Deze proefperiode loopt tot 1 oktober 2014. De ervaringen worden gebruikt om de samenwerking te evalueren en processen aan te scherpen. In eerste instantie zal de pilot worden uitgezet onder een selectie gedetacheerde werknemers met een flexibel contract bij Randstad Professionals, Randstad Techniek en Randstad Payroll Solutions.