donderdag, 15. augustus 2013 - 22:40 Update: 03-07-2014 0:53

Recessie zorgt voor meer zelfmoorden

foto van zelfmoord | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Na jaren van daling stijgt sinds 2007 het aantal suïcides in Nederland en andere Europese landen weer.

Sinds vorig jaar zomer bestaat in Nederland een landelijke richtlijn voor hulp aan suïcidale mensen. Psycholoog Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit Amsterdam en psychiater Albert van Hemert van het Leids Universitair Medisch Centrum doen aanbevelingen om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. De stijging van het aantal suïcides in Nederland lijkt verband te hebben met de economische recessie. Economische tegenspoed zoals faillissement, ontslag of schulden kunnen een extra duw geven in de richting van suïcide. Tijdige en goed georganiseerde hulp moet de kans kleiner maken dat het daadwerkelijk zo ver komt. “Bezuinigingen die leiden tot beperkingen van de toegankelijkheid van acute hulp en minder behandeling van depressie kunnen leiden tot een toename van het aantal suïcides,” zeggen de wetenschappers. Kerkhof en Van Hemert geven aanbevelingen op verschillende terreinen. Zo ligt in de gezondheidszorg een belangrijke taak voor familieleden, vrienden en ‘gatekeepers’ zoals geestelijk verzorgers, leerkrachten. deurwaarders en medewerkers van sociale diensten en schuldhulpverlening. Zij kunnen bij een vermoeden van suïcidaliteit proberen dit bespreekbaar te maken en zo nodig verwijzen naar de huisarts. Mensen die signalen van suïcidaliteit vertonen, zoals hopeloosheid, depressie, praten over de dood en nadenken over suïcidemethoden, moeten zo snel mogelijk hulp krijgen. Daarnaast bestaat 113Online, een telefonische hulpdienst en een interactief online platform waar suïcidale mensen anoniem en gratis 24 uur per dag hulp kunnen inroepen. Huisartsen volgen regelmatig nascholing om suïcidale patiënten te herkennen en te behandelen. In de geestelijke gezondheidszorg draagt de beschikbaarheid van crisisdiensten bij aan het voorkómen van suïcide. In de zorg voor suïcidale patiënten is het belangrijk om in het contact met de patiënt betrokkenheid en begrip te tonen en familie of vrienden te betrekken. Ook een beperking op de verkoop van grootverpakkingen paracetamol kan het aantal suïcides verminderen. Daarnaast kunnen het plaatsen van borden op de perrons bij het spoor en afscherming van de toegang tot hoge gebouwen de kans op suïcide verkleinen. Om kopieergedrag te voorkomen moeten de media en internet terughoudend berichten over suïcides.
Provincie:
Tag(s):