dinsdag, 20. augustus 2013 - 10:51 Update: 03-07-2014 0:53

Scheurtjes in Zeelandbrug

Scheurtjes in Zeelandbrug
Foto: VID
Middelburg

Provincie Zeeland inspecteert de stalen brugdekken van de beweegbare basculebruggen van de Zeelandbrug op scheurvorming. Dit gebeurt na het verwijderen van de asfaltlaag die naderhand ook weer aangebracht wordt.

Inspectie vanaf de onderzijde van de brugdekken heeft begin dit jaar scheurindicaties aan het licht gebracht. De ernst hiervan is uitsluitend vast te stellen door een inspectie vanaf de bovenzijde uit te voeren. Op basis van de inspectieresultaten zal zo nodig een reparatieplan worden opgesteld en uitgevoerd. Tevens zullen zo nodig in het bewuste weekeinde al noodreparaties worden uitgevoerd.

Vooroverleg

Begin juli heeft Provincie Zeeland overleg gevoerd met betrokkenen en diverse instanties om tot een uitvoeringswijze te komen die zo min mogelijk overlast met zich mee brengt. Gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgoederenvervoer en recreatievaart, ondernemers, openbaar vervoer, hulpdiensten, politie et cetera hebben hier hun bijdragen aan geleverd.

Verkeer

Vanwege de doorlooptijd van de werkzaamheden kunnen deze niet tijdens een reguliere nachtelijke afsluiting van de brug worden uitgevoerd. Daarom zal gedurende 36 uur vanaf zaterdag 7 september 6.00 uur tot zondag 8 september 16.00 uur ernstige verkeershinder optreden voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Na overleg met betrokkenen en diverse instanties heeft het College van Gedeputeerde Staten hiertoe besloten.